Hon sägs skildra tillstånd av exisensiell viktlöshet. Hon är inspirerad av bland andra den tyske dramatikern Botho Strauss. Hon ...
Hennes roman Nieważkość (Viktlöshet) var 2016 nominerad till Polens största litteraturpris Nikepriset. 2018 tillldelades ... Viktlöshet], (Warszawa, 2015) Bliskie kraje [Nära länder], (Warszawa, 2016). Złożoność nie jest zbrodnią. Szkice o ...
Syftet med denna resa var att undersöka hur grodorna reagerade på viktlöshet. Båda grodorna dog under resan, och farkosten ...
En svår trafikolycka medförde bestående sviter och erfarenheterna skildrades bland annat i Dröm om viktlöshet 1999. Förutom ... 1992 - Solen installerad 1993 - Närmare dikt, till dig 1995 - Försök till testamente 1999 - Dröm om viktlöshet 2002 - ...
... vilket gör att den person som sedan lägger sig i tanken flyter och på så sätt förnimmer viktlöshet. Tekniken heter på fackspråk ...
... och att man arbetar i rymden i viktlöshet vilket gör att alla instrument flyter fritt. Det finns två typer av gratisexpansioner ...