Partiet lägger även vikt vid sin ekonomiska politik och sin familjepolitik. I en undersökning bedömdes Sverigedemokraternas ... http://www.bra.se/download/18.22a7170813a0d141d21800058601/1363787633610/2012_14_PTU_politikernas_trygghetsunders_kning_webb. ... Sverigedemokraterna betecknar sig som ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn, som lägger stor vikt vid ...
http://www.svenskafreds.se/pax/beslut-om-f-runders-kning-dr-jer. Läst 1 februari 2012.. Arkiverad 8 mars 2016 hämtat från the ... Dragkraft/vikt:. 1:1,06. Vingbelastning. 336 kg/m². Lastförmåga. Lastförmåga. 3 600 kg (A/B). 5 300 kg (C/D). ...