Ett närliggande begrepp är vidskepelse. Skrock går oftast ut på att ett visst dagligt beteende skulle påverka väder eller ge ...
På 1670-talet dömdes den "kloke gubben" Johan Eriksson i Knutby till sju gatlopp för "vidskepelse" och på 1680-talet till nio. ... Ibland användes även trollramsor och vidskepelse. Ibland var det barnmorskans föregångare jordemodern som samtidigt var "den ... Däremot straffades de ofta under anklagelsepunkten "vidskepelse". En vanlig åtalspunkt mot sådana naturläkare var "Eder och ...
Experimenten kan sägas påvisa en slags vidskepelse. Fåglarna beter sig som om det fanns ett orsakssamband mellan deras beteende ...
"Spridda drag av vidskepelse och övertro bland Karesuandolapparna". I årsboken Fataburen, 1922 (1), s. 35-44 Spökfregatten ( ...
Många trossatser bygger på myter, vidskepelse eller pseudovetenskap. Många New Age-företrädare vars läror testats vetenskapligt ...
Annan berättelse - saga med inslag av myt och vidskepelse. Sägen, en genom släktled nedärvd framställning om forntida stordåd. ...
Där återgav han fakta, händelser samt lokal tro och vidskepelse. Han hade sin bostad i kyrkoherdebostället Sätra prästgård. Där ...
De liksom resten av församlingen mottog en straffpredikan om att avhålla sig från vidskepelse. ... Kommissionen fällde domen att Blumenberg inte uppfyllt kravet på att bekämpa vidskepelse. Ett beslut togs då om att förflytta ...
Enligt chilensk vidskepelse är chiloépungråttan ett olycksbådande tecken när den hittas i huset. Sägner berättar om bostäder ...
Denna typ av vidskepelse kan ärvas från generation till generation med små förändringar gällande hur hela samhället bör vara, ... Vidskepelse - individen bygger sin livsåskådning på nationella, ekonomiska, politiska, rasmässiga eller religiösa fördomar. ... Övertygelsen kan vara politisk, religiös eller ideologisk och kan även vara färgad av vanföreställningar och vidskepelse. ...
a b] "Vi behöver mindre vidskepelse". Ystads Allehanda. http://www.ystadsallehanda.se/familj/vi-behover-mindre-vidskepelse/. ...
http://www.nordingra.nu/index.php/haexprocesserna Hornaeus, Jöns (1935). "Berättelse om vidskepelse och häxprocesser i ...
Vidskepelse, antar jag, likt det gamla talesättet om att inte väcka den björn som sover. Om sanningen ska fram så vet jag inte ...
Man trodde inte bara på goda och onda andar, utan påverkades också mycket av vidskepelse. De flesta Ovambo tror på en ...
Vidskepelse Apologeterna Kunskapsteori Fideism Vetenskaplig metod Platt jord Religiositet och utbildningsnivå Scientism ^ ...
Libris 1183360 Nyländska folkseder och bruk, vidskepelse m.m. Nyland, 99-0853328-2 ; 4. Helsingfors: Nyländska afdelningens ...
Det indiska styret i New Delhi avfärdade så sent som inför 1959 års bambublomning fenomenet som vidskepelse. Fortfarande vid ...
helbrägdagöraren Nybo-Kalle (se bild) var förebild för Dan Anderssons figur Karigo i novellsamlingen "Det kallas vidskepelse"? ...
Med låten kom han att få sin första singeletta på Billboardlistan sedan 1963 års "Fingertips". Texten handlar om vidskepelse ...
Andlighet Esoterism Folktro Magi Mirakel Oknytt Oni Schamanism Vidskepelse ^ "övernaturlig". ne.se. https://www.ne.se/ ...
... som bottnade i religion och vidskepelse, en slags metodologisk naturalism. Aristoteles och Euklides gav viktiga bidrag till ...
Det är en sorts vidskepelse, en stamregel som alltid respekteras. Varje år samlas karavaner runt trädet innan de ger sig ut i ...
Ett exempel på vidskepelse var försäljningen och bärande av lyckoamuletter. Man kunde även bära en död padda runt halsen. ...
... vilka betraktas som vidskepelse. Ateism kan också vara en beskrivande term för ett religiöst eller filosofiskt system, som ...
... dess har den rationella vetenskapen levt sida vid sida med andra förklaringsmodeller grundade på mysticism och vidskepelse. ...
Då fanns inte längre utrymme för någon tro på vidskepelse eller för folkliga traditioner som byggde på sådant. ...
Vid tidens ände möts vidskepelse och lärdom, skönhet och fasansfullt lidande." Håkansson belönades 2015 med Axel Hirschs pris ...
Folkminnen från Skytts härad (1. Sagor, ordspråk, ordstäv och talesätt, 2. Svartkonstbok och annan folkmedicinsk vidskepelse ...
Skeptikerpodden är en Poddradio som ifrågasätter pseudovetenskap, vidskepelse och övernaturliga fenomen. De har haft flera ...