Lärandet och vidareutbildning (1915-1919)[redigera , redigera wikitext]. Efter att en grupp av Harvard-studenter hotade Sidis ...
Tjänstgöring och vidareutbildning[redigera , redigera wikitext]. Allmänt[redigera , redigera wikitext]. En reservofficer är ... Efter tjänstgöring och vidareutbildning kan en reservofficer utnämnas till högre tjänstegrader. Officerare i reserven[redigera ... För specialistofficerare i reserven finns det just nu (december 2017) ingen vidareutbildning; det innebär att en fanjunkare i ...
Centrum för vidareutbildning. *Naturvetenskapliga fakulteten (med Högskolan för datavetenskap och Miljöhögskolan*). *Tekniska ...
Tidigare kallades specialistutbildningen för vidareutbildning. Specialistutbildningen är en påbyggnadsutbildning på avancerad ...
Vidare utbildning skulle ske i Helsingfors.[30] Förverkligandet av Munksnäs-Haga[redigera , redigera wikitext]. Munksnäs- ...
Läkaren har ofta vidareutbildning som psykoterapeut.. *socialpsykiatri, där läkaren arbetar med individens samverkan med ...
Efter två år sker vidareutbildning till försteman samtidigt med utbildning till ambulansförare. Efter att det fyraåriga ... Befordran till högre grader sker genom urval och kräver genomgången vidareutbildning. capitaine insatschef för 2-4 insatsledare ... För att bli försteman krävs genomgången vidareutbildning. Styrkeledare rekryteras genom ett provförfarande bland förstemännen. ...
Många universitet har distansutbildningar och sommarkurser för vidareutbildning. Yrkesutbildning sker också i stor utsträckning ... vid olika utbildningsföretag, ofta i form av internutbildning för vidareutbildning av anställda. Utbildning ges dessutom av ...
Levaden är även en viktig grund för vidareutbildning.[30]. *Terre à terren var en konstgångart, där hästen genom ...
Regler för den kommunala polispersonalens utbildning och vidareutbildning. Normer för kommunal samverkan inom ramen för det ...
För att bli brandingenjör krävs en minst fyrarårig ingenjörsutbildning samt sex månaders vidareutbildning vid en yrkesbrandkår ... Krav för anställning är minst 3 månaders vidareutbildning. Det grundläggande utbildningskravet för brandinspektörer är teknisk ... De genomgår två månaders vidareutbildning i insatsteknik, ledarskap och brandlagstiftning. För att bli biträdande ... års yrkeserfarenhet från en yrkesbrandkår samt sex månaders vidareutbildning vid en sådan. ...
Skolan har också fort- och vidareutbildning för utexaminerade kiropraktorer. Dessa kurser och program sker oftast i samarbetet ...
Efter militär vidareutbildning 1966, varefter han blev ansvarig för säkerhetsfrågor. År 1968 blev han invald i Frelimos ...
Mustrum Ridcully, ärkekansler vid Osynliga Universitetet, platsen för magisk vidareutbildning. Nac Mac Feegle, ett småfolk med ...
Även KY-utbildningen Internationella affärer, en vidareutbildning på två terminer startas. 2008 startas Yrkes-SFI med ...
psykoterapeut som är en vidareutbildning inom psykoterapi utan krav på psykologutbildning. Psykologen har samtidigt ingen rätt ... Både legitimerade psykologer och psykiatriker kan med vidareutbildning bli legitimerade psykoterapeuter och arbeta med ...
Därigenom kom sponsorer att intressera för att understödja hans musikaliska vidareutbildning. Fadern uppgav att Franz under två ...
... är en vidareutbildning men inte en ST-tjänst av tandläkaryrket. Försök har dock gjorts från ...
Efter vidareutbildning 1948 började hon stuntflyga vid olika uppvisningar och flygtävlingar. Hon skadades allvarligt i ett ...
Padawan är en yngling som blivit utvald för vidare utbildning som jedilärling. Varje jedi får bara ta hand om en padawan. Om en ...
Han har varit styrelseledamot i bl.a. Senioruniversitetet i Stockholm, Journalistfonden för vidareutbildning, Föreningen ...
stödja den vuxna i sin lust att sträva efter självständighet genom självvald vidareutbildning. ...
... och vidareutbildning, samt utryckningsförarutbildning. ...
ARU-kompetensen förnyas åtminstone vart femte år genom VARU - Vidareutbildning av Ansvarig Reklamutgivare. ...
Så gott som ständigt pågår vidareutbildning. Detta är nödvändigt, då nya problemområden hela tiden stiger upp till ytan och ...
De erhåller en 11 månaders vidareutbildning. Manskapet utgörs av visstidsanställd personal. För anställning krävs att rekryten ...
Hon behövde vidareutbildning, men togs inte emot i de amerikanska flygskolor hon sökte till. Hon återvände då till Europa, ...
Genom en anställning vid järnvägen skaffade han sig vidareutbildning och tog dessutom en underofficersexamen. Han gifte sig ...
Utbildningstecken visar viss vidareutbildning för militär personal alternativt examen från viss genomförd militär ...