... vilket skilde bakterien från andra arter av Vibrio, som exempelvis Vibrio parahaemolyticus. Strax därefter, år 1976, ... Vibrio vulnificus tillhör släktet Vibrio, där även kolerabakterien Vibrio cholerae ingår. Bakterien är högvirulent och kan ... Efter att Vibrio vulnificus hade hittats i blodet kunde patienten få rätt behandling och återhämtade sig. Vibrio vulnificus ... Infektion orsakad av Vibrio vulnificus och andra bakterier i Vibrio-släktet är sedan 2004 anmälningspliktiga enligt ...
... är en halofill gramnegativ bakterie som lever i marina vatten och kustmiljöer. V. parahaemolyticus ... a b c] Wang, W., Li, M. och Li, Y. (2015). "Intervention Strategies for Reducing Vibrio Parahaemolyticus in Seafood: A Review ... a b] Letchumanan, V., Chan, K. G., och Lee, L. H. (2014). "Vibrio parahaemolyticus: a review on the pathogenesis, prevalence, ... a b] Broberg, C. A., Calder, T. J. och Orth, K. (2011). "Vibrio parahaemolyticus cell biology and pathogencity determinants". ...
Vibrio cholerae. *Vibrio parahaemolyticus. X. *Xanthomonas campestris. Y. *Yersinia. *Yersinia enterocolitica. *Yersinia pestis ...
V. parahaemolyticus. V. pectenicida. V. penaeicida. V. pomeroyi. V. ponticus. V. proteolyticus. V. rotiferianus. V. ruber. V. ... Släktet Vibrio är stavformiga bakterier med svagt krökta celler. I släktet ingår Vibrio cholerae, en patogen bakterie som ... Vibrio cholerae orsakar kolera. Vibrio vulnificus kan finnas i vatten. Bakterien kan orsaka gastroenterit ifall man äter dåligt ... Namnet kommer av familjen Vibrionaceae, där bland annat släktet Vibrio ingår.[1] ...