*Veterinärmedicin

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH-fak) Wikimedia Commons har media som rör Veterinärmedicin. Bilder & ... Veterinärmedicin är läran om medicinsk profylax, diagnostik och terapi på djur, både avseende tamdjur och vilda djur i frihet ... finns de äldsta bevarade skrifterna om veterinärmedicin. Många universitet och högskolor utbildar veterinärer och som regel kan ...

*Betäckning (veterinärmedicin)

Betäckning är, till skillnad från parning i största allmänhet, den process då ett handjur befruktar ett hondjur under kontrollerade former , ofta under övervakning av djurens skötare eller veterinärmedicinsk personal. Betäckning sker ofta som ett medvetet led inom avelsarbete och syftar till att djurens avkomma ofta skall få specifika egenskaper. Betäckningar kan, då det gäller hästar, till exempel ske vid särskilda hingstdepåer. Ett alternativ till betäckning är artificiell insemination. ^ *Erik Sjödin: Får (2007) Denna jordbruksrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan ...

*Helmut Recknagel

Efter idrotten studerade Recknagel veterinärmedicin. Bredvid denna sysselsättning var han från 1970 till 1990 ledamot i ...

*Akrolein

Inom veterinärmedicin används acrolein för sanering. Preparat för mikroskopisk undersökning kan färgas med acrolein för att öka ...

*Kaliumbromid

Idag används den huvudsakligen inom veterinärmedicin. Kaliumbromid utgörs av vita eller färglösa, kubiska glänsande kristaller ...

*Peste des petits ruminants

Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap. Peste des petits ruminants - problematik ...

*Wayne Allard

Allard studerade veterinärmedicin vid Colorado State University. Han arbetade sedan som veterinär i Loveland. Han var ledamot ...

*Progesterex

Preparatet påstås vara utvecklad som veterinärmedicin för hästar. Denna faktoid började spridas med e-post 1999. Någon medicin ...

*Carl Adolf Lindqvist

För studier i veterinärmedicin och husdjursskötsel företog han med offentligt understöd ett stort antal resor (till Danmark, ... husdjursskötsel och veterinärmedicin vid Ultuna lantbruksinstitut, 1868 till adjunkt och 1877 till professor vid ... Tyskland, Frankrike, Nederländerna och Storbritannien). 1882-85 utgav Lindqvist "Tidskrift för veterinärmedicin och ...

*Karprofen

Ämnet används inom veterinärmedicin som antiflogistikum, analgetikum och antipyretikum. Denna läkemedels- eller farmakologi- ...

*Obihiro

I staden finns Obihiros universitet för jordbruk och veterinärmedicin. Hiroyasu Shimizu, OS-guldmedaljör i skridsko. ^ [a b c ...

*Gabriel von Bonsdorff

Därefter studerade han veterinärmedicin hos Peter Hernqvist i Skara. År 1786 blev han professor historiæ naturalis et artis ...

*Bo Algers

Algers tog veterinärexamen 1974 och doktorerade i veterinärmedicin 1989. Han var 1975-1977 forskningsassistent vid ...

*Peter Hernquist

Libris 2412637 Bot för boskapssot: svensk veterinärmedicin 200 år. Skara. 1975. Libris 1382730 Artis veterinariae inrättningens ...

*Acta Universitatis Agriculturæ Sueciæ

... veterinärmedicin respektive skogsvetenskap. http://pub.epsilon.slu.se/view/series/Acta_Universitatis_agriculturae_Sueciae.html ...

*Skengraviditet

Kliniskt är skendräktighet vanligast i veterinärmedicin, särskilt hos hundar och möss. Skengraviditet hos människor är mindre ...

*Smegma

Inom veterinärmedicin används smegma ibland som analysmedel för att upptäcka urinvägsinfektioner. Hos bland annat hästar ...

*John Melcher

Han avlade 1950 sin examen i veterinärmedicin vid Iowa State University. Han arbetade sedan som veterinär i Montana. ...

*Hans-Jörgen Hansen

Hansen avlade veterinärexamen 1948 och medicine doktor-examen i veterinärmedicin 1952. Han var assistent i Patologisk- ...

*Mårten Johan Lindfors

Lindfors studerade veterinärmedicin och blev 1829 lärare för veterinärstuderande inom Collegium medicum. Efter att ha blivit ...

*Milichiella sulawesiensis

Holotypen finns vid Obihiros universitet för jordbruk och veterinärmedicin i Obihiro, Japan. Namnet sulawesiensis kommer av att ...

*Edmond Panariti

Panariti studerade veterinärmedicin och avlade år 1984 examen vid universitet i Tirana. Han blev filosofie doktor 1993. ...

*Diklofenak

Numera har medlet förbjudits som veterinärmedicin i Sydasien, men det har samtidigt gjorts lagligt inom EU. ^ [a b] "Diklofenak ... Diklofenak har tidigare använts allmänt som veterinärmedicin i södra och sydöstra Asien. Detta antas sedan 1990-talet ha ...

*Ulf Lindahl

Ulf Per Fredrik Lindahl, född 1940, är en svensk forskare inom veterinärmedicin. Han disputerade 1966 vid Uppsala universitet ...

*Basel

Man profilerar sig inom kulturvetenskap och "Life Science", alltså medicin, veterinärmedicin och biologi. Sedan 1968 finns en ...