Huvudartiklar: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, Gunnar Myrdal och Bertil Ohlin. ... Douglass C. North, ekon.dr h.c. (1994), ekonom, Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 1993 för ... Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne[redigera , redigera wikitext]. ... En professor vid högskolan har erhållit Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, känt som ...
... isk vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Islamisk vetenskap. Det unika med islam, till skillnad från de ... Kultur och vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Islamisk konst[redigera , redigera wikitext]. Muslimer vid Kaba, Mekka, ... Kultur och vetenskap. Islamisk arkitektur · Islamisk astronomi · Islamisk filosofi · Islamisk kalligrafi · Islamisk konst · ...
... vetenskap - kort och gott en symbios mellan vetenskap och konst. De lärde var inte längre i tjänst hos kyrkan utan följde i ... Vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Inom filosofin uppstod en förening mellan antikens mytologi och kristendom, mellan å ... Pånyttfödelsen inom vetenskap, teologi, litteratur och konst började med återupptäckten av äldre texter på grekiska och latin ... Små mäktiga hov skapade förutsättningen för en ny, snabb utveckling inom vetenskap och konst. I och med att konsten alltmer kom ...
... levererade många vetenskap- och forskningsinstrument av betydelse för det sovjetiska rymd-programmet, och skickade ... matematik och vetenskap på ranking 45 av 72 länder.[34] ...
Utbildning och vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Grundskoleutbildning[redigera , redigera wikitext]. Grundskolan i ...
Vetenskap och teknik[redigera , redigera wikitext]. *Eva (djur) - ett släkte av fjärilar ...
Vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Astronomi[redigera , redigera wikitext]. Foto av jorden taget från Lunar ...
... och vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Människor är fysiska varelser och är därför möjliga att ... Psykologi är den vetenskap som direkt undersöker mentala tillstånd. Den använder allmänna empiriska metoder för att undersöka ... som ska klargöras av vår bästa vetenskap.[35] En rad olika formuleringar (se nedan) är emellertid möjliga. En annan form av ... är formade med en tilltagande komplexitet och där varje enskilt lager hör till sin egen speciella vetenskap. Vissa filosofer ...
Kultur och vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Kompositören Georg Friedrich Händel föddes i Halle 1685. Vid 17 års ålder ...
... och vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Förhållandet mellan vetenskap och religion. ... På ett liknande sätt har västerländsk kultur, teknologi och vetenskap spridits när kristendomen har bredit ut sig över världen ... Många religioner som tillkommit sedan dess - som exempelvis bahá'í-tron - anser att religion och vetenskap måste samverka och ... Nybildade eller expanderande religioner kan ibland medföra att vetenskap, kultur och bildning ökar i spridning. Enligt en ...
Vetenskap[redigera , redigera wikitext]. *Rana (släkte) - släkte med grodor. *Rana - traditionellt namn för stjärnan Delta ...
Vetenskap[redigera , redigera wikitext]. * Aaron Beck f. 1921, amerikansk psykolog. * Jakob Sigismund Beck (1761-1842), tysk ...
Vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Han var föregångare till den empiriska vetenskapliga modellen och förespråkade att ...
Vetenskap och filosofi[redigera , redigera wikitext]. Zhoudynastin, och speciellt perioden från 500-talet till 200-talet f.Kr. ...
Natur/vetenskap/teknik [redigera , redigera wikitext]. Campylobacter[redigera , redigera wikitext]. *Begärd av: Sjunnesson ( ... Också lite som Yger, litteratur, konst, vetenskap under 1600- 1700- och 1800-talet - även om jag kanske inte direkt fokuserat ...
Vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Studenter som skrivit bra C-uppsatser[redigera , redigera wikitext]. *Nej. ...
Teknik och vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Jämförd med Songdynastins blomstrande teknik och vetenskap, såg ... I själva verket sporrades viktiga framsteg inom kinesisk vetenskap under sen Ming genom kontakter med Europa. ... Jesuiternas Kina-mission på 1500- och 1600-talet introducerade kinesernas vetenskap och astronomi i Västvärlden. Sedan efter ...
... er inom vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Fördjupning: Amatörforskning och Medborgarforskning. Före modern tid var ...
Vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Den övergripande vetenskapen var teologi, manifesterad som spådomskonst, där ... även gav astronomin hög social status i Babylonien och blev incitamentet för astronomins utveckling till vetenskap i området. ...
Artikel i Vetenskap & Praxis[redigera , redigera wikitext]. I nummer 3-4 2017 av Vetenskap & Praxis finns artikeln Wikipedia ...
Modern vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Formella vetenskaper[redigera , redigera wikitext]. Logik[redigera , redigera ... Vetenskap under medeltiden och renässansen[redigera , redigera wikitext]. Bakgrunden[redigera , redigera wikitext]. Efter ... Vetenskap i tidiga kulturer[redigera , redigera wikitext]. I förhistoriska tider fördes råd och kunskap vidare från generation ... 1900-talets vetenskap har utvecklats i rask takt med relativitetsteori och kvantfysik inom fysiken, genteknik och kloning inom ...
Vetenskap och teknik[redigera , redigera wikitext]. Ett fotografi från Apollo 11 av Buzz Aldrin på Månens yta. ...
Teknik och vetenskap[redigera , redigera wikitext]. *Kompassen, en kinesisk uppfinning, kommer till Europa. ...
Teknik och vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Sigmund Jähn. Industrilandet DDR hade som mål att göra sig självständigt ...
Vetenskap[redigera , redigera wikitext]. *Karl Heinrich Koch (1809-1879), tysk botaniker. *Lauge Koch (1892-1964), dansk geolog ...
Teknologi och vetenskap[redigera , redigera wikitext]. Läkekonst[redigera , redigera wikitext]. Forntida egyptiska medicinska ...
Inom vetenskap, ingenjörteknik och teknologi[redigera , redigera wikitext]. *Dr Lyn Evans, CBE, projektledare, Large Hadron ...
Teknik och vetenskap. Vetenskap. Innehåll. *1 Händelser *1.1 Amerikansk fotboll. *1.2 Bandy ...
Teknik och vetenskap. Vetenskap. Innehåll. *1 Pågående krig. *2 Händelser *2.1 Augusti ...
Teknik och vetenskap. Vetenskap Andra tideräkningar Gregorianska kalendern 1843 MDCCCXLIII Ab urbe condita 2595 ...