Transport genom membranet[redigera , redigera wikitext]. Passiv diffusion[redigera , redigera wikitext]. De flesta polära ... YashRoy R.C. (1998) Discovery of vesicular exocytosis in prokaryotes and its role in Salmonella invasion. Current Science, vol ... Två särskilda klasser av protein hanterar jon-gradienter över membran i naturen, jonkanaler och jonpumpar. Både pumpar och ... "Principles of selective ion transport in channels and pumps". Science 310 (5753): sid. 1461-5. December 2005. doi:10.1126/ ...