Charlesworth B. (2009). "Effective population size and patterns of molecular evolution and variation". Nature Reviews Genetics ... Variation i mängden avkomma[redigera , redigera wikitext]. Om individerna i populationen inte alla för vidare lika mycket ... Till exempel, om en hane får avkomma med 9 honor (10 individer) så förloras mer genetisk variation än om det är 5 hanar som ... Frankham, Ballou, Briscoe (2004). A Primer of Conservation Genetics. sid. 66-69. ISBN 0521538270. ...
Men en låg variation på cellkärneloci hos Biorhiza visar att arten även genomgått en flaskhalseffekt . ^ Halis R.S., Beringer J ... Genetics. Vol 123. 887-899. ^ [a b] Moya A. & Font E. (2004) Evolution, from molecules to ecosystems. Kap 2. Sid 15-16. Oxford ... Om det till exempel endast finns en låg variation i mitokondriellt-DNA kan ett selektivt svep antas men om det däremot också är ... Genetics. Vol 132, 713-723. ^ Werren J.H. (1997) Biology of Wolbachia. Annual Review of Entomology. Vol. 42, 587-609. ^ Rokas A ...
2004). "Conceptualizing human variation" (på engelska). Nature Genetics (36): sid. S17-S20. http://www.nature.com/ng/journal/ ... Deconstructing The Relationship Between Genetics And Race. Nature Reviews Genetics 5, 598-609. [1] reprint-zip Bamshad MJ, ... American Journal of Human Genetics 72, 578-589. reprint-pdf Hiernaux, Jean; Banton, Michael Four statements on the race ... gått förlorade och i flera fall har man fått lägga om aveln mot större variation och mindre krav på avkastning. Mest tydligt ...
"MtDNA and Y-chromosome Variation in Kurdish Groups", Annals of Human Genetics, July 2005, Volume 69 Page 401. Abstract accessed ...
Jean Dubach et al.: Molecular genetic variation across the southern and eastern geographic ranges of the African lion, Panthera ... leo. I: Conservation Genetics. 6, nr. 1, januari 2005, s. 15-24 (doi:[1]) ...
Y-STR variation among Slavs: evidence for the Slavic homeland in the middle Dnieper basin, Journal of Human Genetics, 52:406-14 ... The Japan Society of Human Genetics and Springer 2007, s. 77. Arkiverad 2 augusti 2009 hämtat från the Wayback Machine.. ... Russian Journal of Genetics. Volym 37, Nummer 12, December, 2001. ^ Alu insertion polymorphisms in the Balkans and the origins ... Differentiation and Genetic Position of Slavs among Eurasian Ethnic Groups as Inferred from Variation in Mitochondrial DNA - B ...
Malmö 1939 William Bateson (1894). Materials for the study of variation: treated with special regard to discontinuity in the ... samt Problems of genetics (2:a upplagan 1916). Han var den första person som använde termen genetik för att beskriva studiet av ... Batessons viktigaste arbeten är Materials for the study of variation (1894), Mendel's principles of heredity (2:a upplagan 1913 ... Under sina yngre år sysslade Bateson med allmän biologi, biometri, utvecklingslära och variation. När Mendels lagar ...
Alan J. Redd1, Mark Stoneking (September 1999). "Peopling of Sahul: mtDNA Variation in Aboriginal Australian and Papua New ... Guinean Populations". AJHG - The American Journal of Human Genetics 65 (3): sid. 808-828. doi:10.1086/302533. PMID 10441589. ...
2004). "A genetic variation map for chicken with 2.8 million single-nucleotide polymorphisms". Nature (International Chicken ... http://genetics.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371%2Fjournal.pgen.1000010.eor&ct=1. [död länk] ^ GK ... Hönsraserna uppvisar en stor variation vad gäller morfologi. Charles Darwin menade att tamhöns härstammar från i första hand ...
a b] Reference, Genetics Home. "BTD gene" (på en). Genetics Home Reference. https://ghr.nlm.nih.gov/gene/BTD#conditions. Läst 7 ... http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000169814;r=3:15601341-15645822. Läst 7 mars 2017 ... Reference, Genetics Home. "BTD gene" (på en). Genetics Home Reference. https://ghr.nlm.nih.gov/gene/BTD#. Läst 7 mars 2017. ^ " ... "Clinical utility gene card for: Biotinidase deficiency". European Journal of Human Genetics 20 (5). doi:10.1038/ejhg.2012.28. ...
Sådana studier har visat samband mellan amygdalareaktivitet, social ångest och variation i serotonintransportörgenens ... Imaging genetics« är ett snabbt växande forskningsområde, där funktionell hjärnavbildning och molekylärgenetiska analyser ... promotorregion . Farmakogenetiska studier tyder dessutom på att variation i serotonintransportörgenen kan påverka den ...
Dessa begrepp inkluderar etnisk grupp, klad, klinal variation, morph och transhumanism. Religion utan uppenbarelse (Religion ... Soviet Genetics and World Science, amerikansk titel Heredity East and West, 1949, svensk översättning 1951) New Bottles for New ...
Sueoka, N. (1962). "On the genetic basis of variation and heterogeneity of DNA base composition". PNAS USA 48: sid. 582-592. ... Nature Reviews Genetics 9 (12): sid. 965-974. Wagner, A. (2008). "Robustness and evolvability: a paradox resolved". Proceedings ...
Dobzhansky kom att göra begreppen kända i den engelskspråkiga världen genom boken Genetics and the Origin of Species (Genetik ... År 1927 myntade han uttrycken mikroevolution och makroevolution i verket Variabilität und Variation (ungefär "Variabilitet och ... variation"), vilket var det första försöket att förena Mendels lagar i evolutionsteorin. Filiptjenko var en tid chef för ...
"Evolution of a contagious cancer: epigenetic variation in Devil Facial Tumour Disease." Proc Biol Sci. 2013;280(1750):20121720 ... Annual Review of Genomics and Human Genetics, Vol 13. 2012;13:207-22. ^ [a b c d e f g] Belov K., "The role of the Major ... Cancer Genetics. 2012;205(3):101-12. ^ [a b c] O'Neill ID. "Concise Review: Transmissible Animal Tumors as Models of the Cancer ... En av orsakerna till den snabba spridningen av DFTD i populationen av djävlar tros vara en begränsad variation hos djurets ...
Microsatellite DNA Variation and the Evolution, Domestication and Phylogeography of Taurine and Zebu Cattle (Bos taurus and Bos ... indicus). Genetics, Vol. 146, 1071-1086, Copyright 1997. ^ [a b c d] Nationalencyklopedin, multimedia plus, 2000 (uppslagsord ...
... observations related to clinical genetics" (på engelska). American Journal of Human Genetics 43 (4): sid. 355-363. ^ " ... En variation av mosaicism förekommer hos honor bland däggdjuren. Eftersom de till skillnad från män/hanar har två X-kromosomer ... "Human Molecular Genetics. 2nd edition - Glossary" (på engelska). ncbi.nlm.gov. National Center for Biotechnology Information ( ... 2008). "True hermaphroditism with XX/XY sex chromosome mosaicism: Report of a case" (på engelska). Clinical Genetics 10 (5): ...
Variation in cone and seed characters in clonal seed orchards of Pinus sylvestris. New Forests 36:187-199. ^ Moriguchi Y, ... "Is linear deployment of clones optimal under different clonal outcrossing contributions in seed orchards?" Tree Genetics and ... Variation in female fertility in mature Pinus sylvestris clonal seed orchards. Scandinavian Journal of Forest Research, 22:280- ...
Jones Hartl (2009). Genetics-Analysis of genes and genomes (7:e uppl. 2009). sid. 412-413. ISBN 978-0-7637-7215-4 ^ Brown, ... Eric J. Richards (2006). "Inherited epigenetic variation - revisiting soft inheritance". NATURE REVIEWS 7: sid. 395-401. PMID ... potentiellt påverka en organisms anpassningsförmåga på kortare sikt genom att det leder till en reversibel fenotypisk variation ... Metabolom ^ http://www.livescience.com/37703-epigenetics.html ^ Fokus nr 36, 6-12 september 2013 ^ http://learn.genetics.utah. ...
En minskad genetisk variation inom populationer gör att de får svårare att svara på selektion om något i miljön skulle ... ISBN 978-0-19-925563-4 Hartl, Daniel L.; Elizabeth W. Jones (2009). Genetics: Analysis of genes and genomes, seventh edition. ... ISBN 978-1-4051-2145-3 Klug, William S.; Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer (2009). Essentials of genetics, sixth ... ISBN 978-07637-5868-4 Allendorf, Fred W.; Gordon Luikart (2007). Conservation and the genetics of populations. USA: Blackwell ...
Brooker Robert J. (2009). Genetics (3:e upplagan). McGraw Hill Higher Education. ISBN 978-0-07-128764-7 ^ Lodish H et al. (2000 ... Förutom att reparera DNA har homolog rekombination en vital roll i att skapa genetisk variation mellan individer. Detta ... Processen ger i meiosen upphov till nya genetiska kombinationer och därigenom genetisk variation mellan artens individer. ... PLoS Genetics 1 (2): sid. e15. doi:10.1371/journal.pgen.0010015. PMID 16132081. ^ [a b c] Krebs J. E., Goldstein E. S., ...
D. E. MacHugh, M. D. Shriver, R. T. Loftus, P. Cunningham and D. G. Bradley: Microsatellite DNA Variation and the Evolution, ... Genetics, Vol. 146, 1071-1086, Copyright 1997. *^ [a b c] Nationalencyklopedin, multimedia plus, 2000 (uppslagsord nötkreatur) ...
"Consanguineous marriages". Journal of Community Genetics 3 (3): sid. 185-192. doi:10.1007/s12687-011-0072-y. ISSN 1868-310X. ... Anförlust Endogami Förbjudna led Genetisk variation Heteros Inavelsdepression Incest Konsangvinitet Kusinäktenskap Sexuell ...
All fenotypisk variation är då orsakad av genetisk variation. Motsvarande gäller att då man studerar genetiskt identiska, eller ... 2 + 9. ^ [a b] Falconer, D. S. (1981). Introduction to Quantitative Genetics. Second edition. Longman Inc., New York, USA. Sid ... är orsakad av genetisk variation och hur stor del som är orsakad av miljömässig variation. Den allmänna formeln kan skrivas: VP ... VI är variation orsakad av interaktioner mellan gener, så kallad epistasis. Den totala fenotypiska variationen kan således ...
Wager-Smith K, Kay SA (2000): Circadian rhythm genetics: from flies to mice to humans; Nature Genetics 26(1):23-27 ... Enhanced fitness conferred by naturally occurring variation in the circadian clock; Science 302(5647):1049-1053 ... Young MW, Kay SA (2001): Time zones: a comparative genetics of circadian clocks; Nat Rev Genetics 2:702-715 ... Rosato E, Tauber E, Kyriacou CP (2006): Molecular genetics of the fruit fly circadian clock; Eur J Hum Genet 14(6):729-738 ...
Genetics ^ Pearson, H (22 april 2006). "Genetics: what is a gene?". Nature "441" (7092): ss. 398-401. doi:10.1038/441398a. PMID ... Griffiths, William M.; Miller, Jeffrey H.; Suzuki, David T. et al., reds (2000). "Variation and its modulation". An ... Wolf, YI (22 april 2002). "Genome trees and the tree of life.". Trends in genetics "18" (9): ss. 472-9. doi:10.1016/S0168-9525( ... Griffiths, William M.; Miller, Jeffrey H.; Suzuki, David T. et al., reds (2000). "Human Genetics". An Introduction to Genetic ...
... sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000140374;r=15:76215355-76311472 ^ [a b] PKU-provet, Karolinska ... Genetics Home Reference, https://ghr.nlm.nih.gov/condition/glutaric-acidemia-type-ii#resources ^ Glutaric acidemia, type II, ... sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000140374;r=15:76215355-76311472 ^ Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency ... Enxembl, http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000140374;r=15:76215355-76311472 ^ ...
Strukturella gener representerar en enorm variation av proteinstrukturer och funktioner, inklusive strukturella proteiner, ... www2.le.ac.uk/departments/genetics/vgec/schoolscolleges/topics/geneexpression-regulation. ...
Imaging genetics« är ett snabbt växande forskningsområde, där funktionell hjärnavbildning och molekylärgenetiska analyser ... Farmakogenetiska studier tyder dessutom på att variation i serotonintransportörgenen kan påverka den ångestdämpande effekten av ... Sådana studier har visat samband mellan amygdalareaktivitet, social ångest och variation i serotonintransportörgenens ...
Robert T. Pennock (2003), Creationism and Intelligent Design, Annual Review of Genomics and Human Genetics, vol. 4, s. 143-163. ... är heller inte irreducibelt komplexa enligt ID-definitionen utan det finns en variation mellan olika bakterier hur komplexa ... Robert T. Pennock, Creationism and Intelligent Design, Annual Review of Genomics and Human Genetics. (Vol. 4: 143-163, Sept. ...
... uppvisar ett en stor variation i storlekar och former. I genomsnitt är bakterien 10 gånger mindre än en eukaryot cell ... Davey M, O'toole G (19 juni 2000). "Microbial biofilms: from ecology to molecular genetics". Microbiology and molecular biology ...
American Journal of Human Genetics 83 (6): sid. 725-736. December 2008. doi:10.1016/j.ajhg.2008.11.007. PMID 19061982.. ... and Matrilineages of Samaritans and Other Israeli Populations From Y-Chromosome and Mitochondrial DNA Sequence Variation. ... and Matrilineages of Samaritans and Other Israeli Populations From Y-Chromosome and Mitochondrial DNA Sequence Variation" (PDF ... https://archive.is/20120709050812/http://genetics.plosjournals.org/perlserv/?request=get-document&doi=10.1371/journal.pgen. ...
"Ernst Mayr: Genetics and Speciation" Genetics 167: 1041-1046.[1] ^ genizon.com Arkiverad 7 september 2008 hämtat från the ... Grundareffekten är den förlust av genetisk variation som uppkommer när en ny mindre population grundas av ett mindre antal ... Human genetics, Vol. 123, No. 2, p. 177-87 [2] PubMed ^ Bryner, Jeanna (2008). One Common Ancestor Behind Blue Eyes. ... Artbildning Blodsförvantskap Flaskhalseffekt ^ "Genetics - from genes to genomes", sid 688, Hartwell, Hood, Goldberg, Reynolds ...
"The genetics of attention deficit/hyperactivity disorder in adults, a review". Mol. Psychiatry 17 (10): sid. 960-987. October ... Personer med ADHD kan ha mycket olika hög intelligens med en variation från utvecklingsstörning till hög intelligens. De har ...
Maryland USA kom han under mitten av 00-talet bland annat att påbörja forskning om hur variation i specifika kandidatgener ... Holden C (7 Nov). "Parsing the genetics of behavior". Science 322: sid. 892-5. https://science.sciencemag.org/content/322/5903/ ...
Glutaric acidemia type II, Genetics Home Reference, https://ghr.nlm.nih.gov/condition/glutaric-acidemia-type-ii#resources ... Enxembl, http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000140374;r=15:76215355-76311472 ... Enxembl, http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000140374;r=15:76215355-76311472 ... Ensembl, http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000140374;r=15:76215355-76311472 ...
Hos moderna hästar har Y-kromosomen mycket liten variation, varför forskningen tidigare har ansett att tamhästen härstammar ... som publicerats i Nature Genetics, har överraskande visat att alla nu levande hästar, både stora och små raser, förmodligen ... år sedan hade en betydande variation i denna kromosom. Den begränsade variationen i den moderna hästen antas ha uppkommit när ...
a b c d e f g] Allendorf, Fred W. & Luikart, Gordon (2007). Conservation and the Genetics of Populations, sid:421-446, ... Om en art undergår en flaskhals, kan den ha för liten genetisk variation för att överleva miljöförändringar. Genom att ... Litet genflöde mellan populationer kan genetiskt förstärka arten genom att öka deras genetiska variation. Intraspecifik ... Eftersom domesticerade arter har lägre genetisk variation, kommer hybrider att förlora mycket av sin anpassningsfömåga. ...
Hög genetisk variation är gynnsamt för en art eftersom det ökar möjligheten att kunna hantera förändringar i omgivningen. ... Neaves, W.B. and Baumann P. (2011). "Unisexual reproduction among vertebrates". Trends in Genetics 27 (3): sid. 81-88. doi: ...
Sovjet och Vetenskapen (Soviet Genetics and World Science, amerikansk titel Heredity East and West, 1949, svensk översättning ... Dessa begrepp inkluderar etnisk grupp, klad, klinal variation, morf och transhumanism. Innehåll. ...
Department of Molecular Genetics and Microbiology, School of Medicine, State University of New York at Stony Brook, Stony Brook ... men när de blir sämre istället sexuellt för att få variation bland avkomlingarna.[2] ...
Mutationerna åstadkommer variation och är den enda källan till helt nya varianter. Mutationerna är vanligtvis neutrala (de ... "European Journal of Human Genetics 14: sid. 159-166. doi:10.1038/sj.ejhg.5201538[död länk] ... Evolution är ursprunget till den stora variation som finns i den biologiska världen: de nu förekommande arterna är alla ... Det naturliga urvalet verkar på den variation som finns i populationen. Föräldrarna får fler individer som avkomma än som kan ...
Hög genetisk variation är gynnsamt för en art eftersom det ökar möjligheten att kunna hantera förändringar i omgivningen. ... Neaves, W.B. and Baumann P. (2011). "Unisexual reproduction among vertebrates". Trends in Genetics 27 (3): sid. 81-88. doi: ... Genetics Research 79 (03): sid. 203-209. doi:10.1017/S0016672302005657. ^ Jeroen Gerritsen (1980). "Sex and Parthenogenesis in ...
Stor variation mellan olika närliggande geografiska regioner har observerats. Till exempel beskriver en aktuell rapport högre ... Human Molecular Genetics. doi:10.1093/hmg/ddw286. https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1093/hmg/ddw286. Läst 8 juni 2017. ^ " ... Journal of Medical Genetics 50 (10): sid. 696-703. doi:10.1136/jmedgenet-2013-101796. ISSN 0022-2593. http://jmg.bmj.com/ ... Journal of Medical Genetics 50 (10): sid. 696-703. doi:10.1136/jmedgenet-2013-101796. ISSN 0022-2593. http://jmg.bmj.com/ ...