2004). "Conceptualizing human variation" (på engelska). Nature Genetics (36): sid. S17-S20. http://www.nature.com/ng/journal/ ... Deconstructing The Relationship Between Genetics And Race. Nature Reviews Genetics 5, 598-609. [1] reprint-zip Bamshad MJ, ... American Journal of Human Genetics 72, 578-589. reprint-pdf Hiernaux, Jean; Banton, Michael Four statements on the race ... gått förlorade och i flera fall har man fått lägga om aveln mot större variation och mindre krav på avkastning. Mest tydligt ...
Charlesworth B. (2009). "Effective population size and patterns of molecular evolution and variation". Nature Reviews Genetics ... Till exempel, om en hane får avkomma med 9 honor (10 individer) så förloras mer genetisk variation än om det är 5 hanar som ... En effektiv populationsstorlek som tar hänsyn till flera faktorer (exempelvis både könskvot och variation i populationsstorlek ... Genpool Inavelsdepression Frankham, Ballou, Briscoe (2004). A Primer of Conservation Genetics. sid. 66-69. ISBN 0521538270 ...
Men en låg variation på cellkärneloci hos Biorhiza visar att arten även genomgått en flaskhalseffekt . ^ Halis R.S., Beringer J ... Genetics. Vol 123. 887-899. ^ [a b] Moya A. & Font E. (2004) Evolution, from molecules to ecosystems. Kap 2. Sid 15-16. Oxford ... Om det till exempel endast finns en låg variation i mitokondriellt-DNA kan ett selektivt svep antas men om det däremot också är ... Genetics. Vol 132, 713-723. ^ Werren J.H. (1997) Biology of Wolbachia. Annual Review of Entomology. Vol. 42, 587-609. ^ Rokas A ...
Genetic variation and the origins of Yakuts" (på engelska). Human Genetics 120 (3): sid. 334-353. doi:10.1007/s00439-006-0213-2 ...
"MtDNA and Y-chromosome Variation in Kurdish Groups", Annals of Human Genetics, July 2005, Volume 69 Page 401. Abstract accessed ...
I: Conservation Genetics. 6, nr. 1, januari 2005, s. 15-24 (doi:[1]) ^ Ross Barnett et al.: The origin, current diversity and ... online link ^ Jean Dubach et al.: Molecular genetic variation across the southern and eastern geographic ranges of the African ...
Alan J. Redd1, Mark Stoneking (September 1999). "Peopling of Sahul: mtDNA Variation in Aboriginal Australian and Papua New ... Guinean Populations". AJHG - The American Journal of Human Genetics 65 (3): sid. 808-828. doi:10.1086/302533. PMID 10441589. ...
Y-STR variation among Slavs: evidence for the Slavic homeland in the middle Dnieper basin Arkiverad 23 september 2009 hämtat ... The Japan Society of Human Genetics and Springer 2007, s. 77. Arkiverad 2 augusti 2009 hämtat från the Wayback Machine. ( ... Russian Journal of Genetics. Volym 37, Nummer 12, December, 2001. ^ Alu insertion polymorphisms in the Balkans and the origins ... Differentiation and Genetic Position of Slavs among Eurasian Ethnic Groups as Inferred from Variation in Mitochondrial DNA - B ...
Malmö 1939 William Bateson (1894). Materials for the study of variation: treated with special regard to discontinuity in the ... samt Problems of genetics (2:a upplagan 1916). Han var den första person som använde termen genetik för att beskriva studiet av ... Batessons viktigaste arbeten är Materials for the study of variation (1894), Mendel's principles of heredity (2:a upplagan 1913 ... Under sina yngre år sysslade Bateson med allmän biologi, biometri, utvecklingslära och variation. När Mendels lagar ...
a b] Reference, Genetics Home. "BTD gene" (på engelska). Genetics Home Reference. https://ghr.nlm.nih.gov/gene/BTD#conditions. ... http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000169814;r=3:15601341-15645822. Läst 7 mars 2017 ... Reference, Genetics Home. "BTD gene" (på engelska). Genetics Home Reference. https://ghr.nlm.nih.gov/gene/BTD#. Läst 7 mars ... "Clinical utility gene card for: Biotinidase deficiency". European Journal of Human Genetics 20 (5). doi:10.1038/ejhg.2012.28. ...
Sådana studier har visat samband mellan amygdalareaktivitet, social ångest och variation i serotonintransportörgenens ... Imaging genetics« är ett snabbt växande forskningsområde, där funktionell hjärnavbildning och molekylärgenetiska analyser ... promotorregion . Farmakogenetiska studier tyder dessutom på att variation i serotonintransportörgenen kan påverka den ...
Population Bottleneck , Macmillan Genetics , På engelska Wikimedia Commons har media som rör Flaskhalseffekten. Bilder & media ... och populationen får minskad genetisk variation. Andra alleler blir vanligare, även ofördelaktiga såsom genetiska sjukdomar. ...
"Evolution of a contagious cancer: epigenetic variation in Devil Facial Tumour Disease." Proc Biol Sci. 2013;280(1750):20121720 ... Annual Review of Genomics and Human Genetics, Vol 13. 2012;13:207-22. ^ [a b c d e f g] Belov K., "The role of the Major ... Cancer Genetics. 2012;205(3):101-12. ^ [a b c] O'Neill ID. "Concise Review: Transmissible Animal Tumors as Models of the Cancer ... En av orsakerna till den snabba spridningen av DFTD i populationen av djävlar tros vara en begränsad variation hos djurets ...
Dessa begrepp inkluderar etnisk grupp, klad, klinal variation, morf och transhumanism. Religion utan uppenbarelse (Religion ... Soviet Genetics and World Science, amerikansk titel Heredity East and West, 1949, svensk översättning 1951) New Bottles for New ...
Variation in cone and seed characters in clonal seed orchards of Pinus sylvestris. New Forests 36:187-199. ^ Moriguchi Y, ... "Is linear deployment of clones optimal under different clonal outcrossing contributions in seed orchards?" Tree Genetics and ... Variation in female fertility in mature Pinus sylvestris clonal seed orchards. Scandinavian Journal of Forest Research, 22:280- ...
Sueoka, N. (1962). "On the genetic basis of variation and heterogeneity of DNA base composition". PNAS USA 48: sid. 582-592. ... Nature Reviews Genetics 9 (12): sid. 965-974. Wagner, A. (2008). "Robustness and evolvability: a paradox resolved". Proceedings ...
Dobzhansky kom att göra begreppen kända i den engelskspråkiga världen genom boken Genetics and the Origin of Species (Genetik ... År 1927 myntade han uttrycken mikroevolution och makroevolution i verket Variabilität und Variation (ungefär "Variabilitet och ... variation"), vilket var det första försöket att förena Mendels lagar i evolutionsteorin. Filiptjenko var en tid chef för ...
Sexuality and the Genetics of Bacteria. Academic Press, 1961 OCLC 251900319 Jacob, François. The Possible & The Actual. ... som i själva verket uppvisar enorm variation i mekanism och många nivåer av komplexitet. Nuvarande forskare finner ...
Microsatellite DNA Variation and the Evolution, Domestication and Phylogeography of Taurine and Zebu Cattle (Bos taurus and Bos ... indicus). Genetics, Vol. 146, 1071-1086, Copyright 1997. ^ [a b c] Nationalencyklopedin, multimedia plus, 2000 (uppslagsord ...
... observations related to clinical genetics" (på engelska). American Journal of Human Genetics 43 (4): sid. 355-363. ^ " ... En variation av mosaicism förekommer hos honor bland däggdjuren. Eftersom de till skillnad från män/hanar har två X-kromosomer ... "Human Molecular Genetics. 2nd edition - Glossary" (på engelska). ncbi.nlm.gov. National Center for Biotechnology Information ( ... 2008). "True hermaphroditism with XX/XY sex chromosome mosaicism: Report of a case" (på engelska). Clinical Genetics 10 (5): ...
En minskad genetisk variation inom populationer gör att de får svårare att svara på selektion om något i miljön skulle ... ISBN 978-0-19-925563-4 Hartl, Daniel L.; Elizabeth W. Jones (2009). Genetics: Analysis of genes and genomes, seventh edition. ... ISBN 978-1-4051-2145-3 Klug, William S.; Michael R. Cummings, Charlotte A. Spencer (2009). Essentials of genetics, sixth ... ISBN 978-07637-5868-4 Allendorf, Fred W.; Gordon Luikart (2007). Conservation and the genetics of populations. USA: Blackwell ...
All fenotypisk variation är då orsakad av genetisk variation. Motsvarande gäller att då man studerar genetiskt identiska, eller ... 2 + 9. ^ [a b] Falconer, D. S. (1981). Introduction to Quantitative Genetics. Second edition. Longman Inc., New York, USA. Sid ... är orsakad av genetisk variation och hur stor del som är orsakad av miljömässig variation. Den allmänna formeln kan skrivas: VP ... VI är variation orsakad av interaktioner mellan gener, så kallad epistasis. Den totala fenotypiska variationen kan således ...
Mindre genetisk variation minskar möjligheten för gruppen att klara ändrade förhållanden (där den utträngda egenskapen kommit ... "Consanguineous marriages". Journal of Community Genetics 3 (3): sid. 185-192. doi:10.1007/s12687-011-0072-y. ISSN 1868-310X. ... Hamamy, Hanan (2012-7). "Consanguineous marriages". Journal of Community Genetics 3 (3): sid. 185-192. doi:10.1007/s12687-011- ... Anförlust Endogami Flaskhalseffekten Förbjudna led Genetisk variation Grundareffekt Heteros Inavelsdepression Incest ...
Genetics, tidigare version. ^ Pearson, H (22 november 2006). "Genetics: what is a gene?". Nature "441" (7092): ss. 398-401. doi ... Griffiths, William M.; Miller, Jeffrey H.; Suzuki, David T. et al., reds (2000). "Variation and its modulation". An ... Wolf, YI (22 november 2002). "Genome trees and the tree of life.". Trends in genetics "18" (9): ss. 472-9. doi:10.1016/S0168- ... Griffiths, William M.; Miller, Jeffrey H.; Suzuki, David T. et al., reds (2000). "Human Genetics". An Introduction to Genetic ...
Veigl, Harman, Lamm, "Friedrich Miescher's Discovery in the Historiography of Genetics", Journal of the History of Biology 53:3 ... ärftlighet och till och med hävdade att det kan finnas något som liknar ett alfabet som kan förklara hur variation produceras. ... Human Genetics 122 (6): sid. 565-81. doi:10.1007/s00439-007-0433-0. ISSN 0340-6717. PMID 17901982. ^ [a b] Dahm, R (March 2010 ...
... sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000140374;r=15:76215355-76311472 ^ [a b] PKU-provet, Karolinska ... Genetics Home Reference, https://ghr.nlm.nih.gov/condition/glutaric-acidemia-type-ii#resources ^ Glutaric acidemia, type II, ... sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000140374;r=15:76215355-76311472 ^ Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency ... Enxembl, http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Gene/Variation_Gene/Table?db=core;g=ENSG00000140374;r=15:76215355-76311472 ^ ...
Inom släktet finns en stor variation i utseende, beteende och val av habitat. Släktet anses vara parafyletiskt. Släktet kallas ... Genetics 209 (1): sid. 1-25. doi:10.1534/genetics.117.300583. ISSN 0016-6731. PMID 29716983. PMC: 5937177. https://www.ncbi.nlm ...
Brooker Robert J. (2009). Genetics (3:e upplagan). McGraw Hill Higher Education. ISBN 978-0-07-128764-7 ^ Lodish H et al. (2000 ... Förutom att reparera DNA har homolog rekombination en vital roll i att skapa genetisk variation mellan individer. Detta ... Processen ger i meiosen upphov till nya genetiska kombinationer och därigenom genetisk variation mellan artens individer. ... PLoS Genetics 1 (2): sid. e15. doi:10.1371/journal.pgen.0010015. PMID 16132081. ^ [a b c] Krebs J. E., Goldstein E. S., ...
... a comparative genetics of circadian clocks; Nat Rev Genetics 2:702-715 ^ Rand DA, Shulgin BV, Salazar JD, Millar AJ (2006): ... Enhanced fitness conferred by naturally occurring variation in the circadian clock; Science 302(5647):1049-1053 ^ [a b] Gardner ... Circadian rhythm genetics: from flies to mice to humans; Nature Genetics 26(1):23-27 ^ Cahill GM, Besharse JC (1993): Circadian ... The genetics of mammalian circadian order and disorder: implications for physiology and disease; Nat Rev Genetics 9(10):764-775 ...
Arten föredrar områden med tät markvegetation där den födosöker efter en stor variation av olika ryggradslösa djur. Den häckar ... Conservation Genetics 11 (4): sid. 1363-1374. doi:10.1007/s10592-009-9965-2. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10592 ...
Mendel började studera variation i växter och använde klostrets två hektar stora gård, som planterats av abbot Napp 1830, för ... http://www.esp.org/foundations/genetics/classical/gm-65.pdf. Läst 9 oktober 2009. ^ "The Enigma of Generation and the Rise of ...
Genetisk variation (Artiklar som behöver källor 2017-05, Alla artiklar märkta med mallen källor, Alla artiklar som behöver ... Tibayrenc, Michel (2003-02). "Infectious diseases and the Human Genome Diversity Project". Infection, Genetics and Evolution 2 ... PLoS Genetics 4 (8): sid. e1000183. doi:10.1371/journal.pgen.1000183. ISSN 1553-7404. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pgen. ... Nature Reviews Genetics 8 (8): sid. 610-618. doi:10.1038/nrg2146. ISSN 1471-0056. http://dx.doi.org/10.1038/nrg2146. ^ Ninio, ...
Då heritabilitet är ett mått på förklarad varians kan måttet påverkas av tillgänglig variation i respektive förklarande faktor ... I. J. Deary; Plomin, R. (2015-02). "Genetics and intelligence differences: five special findings" (på engelska). Molecular ... Prestationerna inom normgruppen varierar och man kan alltså placera in testpersonen i denna variation. En vanlig skala som ...
... uppvisar en stor variation i storlekar och former. I genomsnitt är bakterien 10 gånger mindre än en eukaryot cell och ... Davey M, O'toole G (23 november 2000). "Microbial biofilms: from ecology to molecular genetics". Microbiology and molecular ...
Enligt boken From Chance to Choice: Genetics and Justice som publicerades av Cambrige University Press år 2000, är 21% av alla ... and Matrilineages of Samaritans and Other Israeli Populations From Y-Chromosome and Mitochondrial DNA Sequence Variation" (PDF ... From chance to choice : genetics and justice. Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 2000. ISBN 9780511806940. ^ ... American Journal of Human Genetics 83 (6): sid. 725-736. December 2008. doi:10.1016/j.ajhg.2008.11.007. PMID 19061982. ^ M. D. ...
"Ernst Mayr: Genetics and Speciation" Genetics 167: 1041-1046.[1] ^ genizon.com Arkiverad 7 september 2008 hämtat från the ... Grundareffekten (en: Founder effect) är den förlust av genetisk variation som uppkommer när en ny mindre population grundas av ... Human genetics, Vol. 123, No. 2, p. 177-87 pdf Arkiverad 4 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. PMID 18172690 ^ Bryner, ... Artbildning Blodsförvantskap Flaskhalseffekt Spridningsbiologi ^ "Genetics - from genes to genomes", sid 688, Hartwell, Hood, ...
Vasina-Popova, E. T. (1987). "The role of N. I. Vavilov in the development of Soviet genetics and animal selection". Genetika ... 1940) (The theory of origins of cultivated plants after Darwin) The Origin, Variation, Immunity and Breeding of Cultivated ... Crow, J. F. (1993). "N. I. Vavilov, martyr to genetic truth". Genetics 134 (1): sid. 1-4. PMID 8514123. ^ Cohen, B. M. (1991 ... Vavilov formulerade också lagen om homologa serier i variation. Han var medlem i Sovjetunionens centrala verkställande kommitté ...
Strukturella gener representerar en enorm variation av proteinstrukturer och funktioner, inklusive strukturella proteiner, ... www2.le.ac.uk/departments/genetics/vgec/schoolscolleges/topics/geneexpression-regulation (Enwp, Wikipedia:Sidor med mallen ...
John H. Gillespie (1998). Population Genetics: A Concise Guide. Johns Hopkins Press. ISBN 978-0-8018-8008-7 ^ Chambers, ... Evolutionär biologi behandlar bland annat evolution, populationsgenetik, ärftlighetslära, genetisk variation, Mendels ... Investigative Genetics 5 (1): sid. 3. doi:10.1186/2041-2223-5-3. ISSN 2041-2223. PMID 24490906. ^ Vassiliki Betty Smocovitis ( ...
"The genetics of attention deficit/hyperactivity disorder in adults, a review". Mol. Psychiatry 17 (10): sid. 960-987. October ... Personer med adhd kan ha mycket olika hög intelligens med en variation från utvecklingsstörning till hög intelligens. De har ... a b] Thapar, Anita; Stergiakouli, Evangelia (2008-8). "An Overview on the Genetics of ADHD". Xin li xue bao. Acta psychologica ...
a b c d e f g] Allendorf, Fred W. & Luikart, Gordon (2007). Conservation and the Genetics of Populations, sid:421-446, ... Om en art undergår en flaskhals, kan den ha för liten genetisk variation för att överleva miljöförändringar. Genom att ... Litet genflöde mellan populationer kan genetiskt förstärka arten genom att öka deras genetiska variation. Intraspecifik ... Eftersom domesticerade arter har lägre genetisk variation, kommer hybrider att förlora mycket av sin anpassningsfömåga. ...
Motsvarande variation för befolkning med europeisk härstamning är 20 till 79 procent. I Peru härstammar 1 till 31 procent av ... Genetics and Molecular Biology 37 (1 Suppl): sid. 151-170. doi:10.1590/s1415-47572014000200003. PMID 24764751. Läst 12 januari ...
Annual Review of Genomics and Human Genetics. (Vol. 4: 143-163, Sept. 2003). (pdf-fil) ^ USA:s högsta domstol, beslut Edwards v ... är heller inte irreducibelt komplexa enligt ID-definitionen utan det finns en variation mellan olika bakterier hur komplexa ... Annual Review of Genomics and Human Genetics, vol. 4, s. 143-163. Eugenie C. Scott, Evolution vs. Creationism, ISBN 0-520-24650 ...