Växelspelet mellan sömn och vakenhet. Telleby Bokförlag, Järna, 2000, ISBN 91-85672-83-1 ...
Högre mentala förmågor som problemlösning, rädsla och vakenhet. 13-39 Hz Betavågor Aktivt eller oroligt tänkande, aktiv ...
Vakenhet och sömn är i stor utsträckning påverkade av retikulära formationen. Elektrisk stimulering av vissa områden på ... Hjärnbryggan medverkar i regleringen av sömn och vakenhet, och bidrar liksom förlängda märgen till att vår andning fungerar som ...
... används mot nästäppa, som psykostimulantia och för att öka vakenhet. Salterna pseudoefedrinhydroklorid och ...
... diagnostiseras med EEG, både under vakenhet och sömn, samt magnetresonanstomografi av hjärnan. ...
Dopamin är en annan signalsubstans som reglerar motorik, vakenhet, glädje, entusiasm, uppmärksamhet och motivation. ...
GCS är ett system för skattning av vakenhet som utarbetades 1974 på Glasgows universitet. En poängsumma fås fram genom att ...
Den vakna hjärnhalvan vid unihemisfärisk sömn befinner sig i ett tillstånd mellan vakenhet och sömn.[24] Även om man visat att ... är aktiva kan visa upp beteenden som normalt anses vara förenade med vakenhet hos högre djur.[8] ...
... har uppvisat goda effekter på sömnkvaliteten utan att ha några sedativa effekter under vakenhet. Den 20 november ...
Typiskt för rasen är dess välvilliga inställning till människor och dess läraktighet, vakenhet och samarbetsförmåga. ...
Den brukade betraktas som ett objektivt verk, som utmärkte sig för dess ärlighet och vakenhet. Ptolemaios överdrev dock ...
Allt vittnar tillräckligt om ägarens vakenhet och energi. Den pekuniära vinsten var vanligen ringa eller ingen, bytt i förlust ...
Den syftar på ett tillstånd av medvetande - avslappnad vakenhet. Den bokstavliga översättningen av Zanshin är "kvarvarande ... mentala vakenhet och fysiska beredskapen att möta den situation, exempelvis en motattack, som måste upprätthållas, när man ...
Teatern visade därtill vakenhet för experimenterande strömningar inom dramatiken. Som den första teatern i landet öppnade ...
Efter en natts sömn är glukosvärdena låga, och då är orexinnivåerna höga vilket ger hunger och vakenhet. Efter en måltid är ...
... förekommer också i hjärnans cortex där det verkar upprätthålla den normala elektriska aktiviteten och därmed vakenhet. En ...
Hedlund ägde ovanliga gåvor som publicist, djärvhet, slagfärdighet, vakenhet, rastlöshet; hans publicistiska ord bar alltid ...
... förekommer i en rad viktiga system som bland annat reglerar motorik, vakenhet, glädje, entusiasm, uppmärksamhet och ...
Hon hade en enastående talang för spelet, vakenhet, rörlighet och elegans. Som spelare föredrog hon volleyspel framme vid nätet ...
Kärleksparen befinner sig i olika världar, halvvägs mellan sömn och vakenhet. Krisen är det naturliga tillståndet, resultatet ...
Om vakenhet och reaktionsförmåga också alltid innebär subjektiv upplevelse är däremot omtvistat. Denna typ av medvetande kallas ...
Två andra former är vakenhet under första eller andra halvan av natten. Om det finns behov kan patienten avhållas från att ... då man trodde att vakenhet förstärkte medicinens verkan. I Köpenhamn började sedan försök med kombinerad vakenhets- och ...
I centrala nervsystemet påverkar histaminet vakenhet och nyfikenhet, samt inlärning, minne och dygnsrytm. Histaminets effekt ...
Dopamin frisätts i ökad mängd och skapar känslor av glädje, entusiasm och vakenhet. Signalsubstansen påverkar viljan till lust ...
... hos människa orsakas av att en grupp nervceller i hjärnan som är inblandade i regleringen av sömn och vakenhet går ... De övriga symptomen vid narkolepsi tros bero på att fenomen som normalt hör till REM-sömn liksom "tränger in" under vakenhet. ... De nervceller som förstörs tros framför allt ha en roll i stabiliseringen av sömn och vakenhet, det vill säga de konsoliderar ... innan patienten ska vidta någon aktivitet som kräver en högre grad av vakenhet. ^ Green, Philip M.. "Signs, Symptoms, ...
... är bland annat inblandat i sömn, vakenhet, aggressivitet, impulsivitet, aptit och sexuell lust. Serotonin har fått ...
Neurologiskt har noradrenalin betydelse främst när det gäller vakenhet, aktivitet, uppmärksamhet och vid depressioner. ...
Således börjar och slutar diktsamlingen i gryningen, vid bägge tillfällena mellan vakenhet och sömn. När Auden använder ...
Det retikulära aktiveringssystemet spelar en viktig roll i uppmärksamhet, vakenhet, insomningsförmåga samt i medvetande och ...