a b] Sugarman SD (2 december 2007). "Cases in vaccine court-legal battles over vaccines and autism". N Engl J Med "357" (13): ... som använts som konserveringsmedel i vaccin sedan 1930-talet för att förhindra förorening av bakterier eller svamp. Inga vaccin ... Det finns dock fortfarande kvar i vissa andra vacciner, exempelvis Pandemrix. Innehåller några vacciner kvicksilver?, ... "Thimerosal in vaccines: frequently asked questions (FAQs)". Center for Biologics Evaluation and Research, U.S. Food and Drug ...
... utvecklar och producerar läkemedel och vacciner för en rad olika sjukdomar, bland annat inom immunologi och inflammation ... Pfizers kemister fann en svamp som jäste socker till citronsyra och kunde därför kommersialisera produktionen av citronsyra ...
Blocking Fasciola hepatica's energy metabolism - a pilot study of vaccine potential of a novel gene - phosphoglycerate kinase. ... att beten blir infekterade med metacerkarier har experimentella studier genomförts där man har gett kor tillskott av en svamp ( ... Immunomodulatory molecules of Fasciola hepatica: Candidates for both vaccine and immunotherapeutic development. Veterinary ...
B13-9. doi:10.1016/j.vaccine.2009.04.062. PMID 19477559.. *^ [a b] Weisfelt M, de Gans J, van der Poll T, van de Beek D (April ... SvampRedigera. Det finns ett antal riskfaktorer för svampmeningit, bland annat användning av immunsuppressivt medel (exempelvis ... 2009). "Effect of pneumococcal conjugate vaccine on pneumococcal meningitis". N Engl J Med 360 (3): sid. 244-256. doi:10.1056/ ... Segal S, Pollard AJ (2004). "Vaccines against bacterial meningitis". British Medical Bulletin 72 (1): sid. 65-81. doi:10.1093/ ...
... orsakad av svamp är sällsynt, men uppkommer oftast hos personer med försvagat immunsystem till följd av AIDS, ... "Vaccines for preventing influenza in healthy adults". Cochrane database of systematic reviews (7): sid. CD001269. doi:10.1002/ ... WHO (1999). "Pneumococcal vaccines. WHO position paper". Wkly. Epidemiol. Rec. 74 (23): sid. 177-83. PMID 10437429. ^ [a b] al ... Om sjukvårdsanställda vaccineras minskar risken för viruspneumoni bland deras patienter. Vid utbrott av influensa kan läkemedel ...