2. All hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med blivande och nyblivna föräldrar genomgår utbildning om amning och uppfödning med modersmjölksersättning. Utbildningen inkluderar förhållningssätt och attityder i enlighet med hälso- och sjukvårdens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 ...
De svenska skolmåltiderna ger alla elever, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa och en hållbar utveckling.. .... Måltidsmodellen − en bra måltid består av flera delar. .... Att måltiden är god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen. En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Dessa två områden omfattas av krav i lagstiftningen. Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vil säga bra livsvillkoe för människor, är också en viktig dimension. Med integrerad menas att måltiden är en del av och kan tas tillvara som en resurs i skolan, exempelvis i det pedagogiska arbetet. För att måltiderna ska bli riktigt bra krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det ansvaret vilar på hela skolan.. .... Fem framgångsfaktorer för bra måltider i skolan. för dig som har övergripande ansvar för måltiderna ...
2. All hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med blivande och nyblivna föräldrar genomgår utbildning om amning och uppfödning med modersmjölksersättning. Utbildningen inkluderar förhållningssätt och attityder i enlighet med hälso- och sjukvårdens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9 ...
De svenska skolmåltiderna ger alla elever, oavsett bakgrund, möjlighet till bra matvanor och är en viktig del i arbetet för jämlik hälsa och en hållbar utveckling.. .... Måltidsmodellen − en bra måltid består av flera delar. .... Att måltiden är god och trivsam är viktigt för att maten ska hamna i magen. En bra måltid är även näringsriktig och säker att äta. Dessa två områden omfattas av krav i lagstiftningen. Med hållbar menar vi måltider som bidrar till en hållbar utveckling. Vi lägger tonvikten på miljö men social hållbarhet, det vil säga bra livsvillkoe för människor, är också en viktig dimension. Med integrerad menas att måltiden är en del av och kan tas tillvara som en resurs i skolan, exempelvis i det pedagogiska arbetet. För att måltiderna ska bli riktigt bra krävs kompetens, engagemang och samverkan. Det ansvaret vilar på hela skolan.. .... Fem framgångsfaktorer för bra måltider i skolan. för dig som har övergripande ansvar för måltiderna ...