Bryofyterna undviker uttorkning eller uthärdar uttorkning, det vill säga att de antingen begränsar sig till att leva i fuktiga ... Kärlväxterna förhindrar uttorkning. De har ett vattentätt yttre skikt i gränsytan mot luften (en del bryofyter har också det). ... Detta motstånd hänger samman med att det finns en yttre vägg som förhindrar uttorkning. Detta särdrag är användbart endast när ... De tidigaste växterna fördelade sig på två olika sätt att klara av uttorkning. ...
De tål inte uttorkning. Anledningen är att de använder ammoniak som kvävehaltig exkretionsprodukt, liksom vattenlevande ...
Rep 3.1 (2004): 1-3. 1177:Värmeslag Värmeslag hos djur (Veterinärartikel, producerad av Pet Vet Kamu). Uttorkning Hälsoeffekter ... Tillståndet hänger ofta samman med uttorkning och saltbrist, vilket försvårar tillståndet ytterligare. Exempelvis kan akut ...
Epidermis med kutikula skyddar mot uttorkning. Rötter suger vatten ur marken och förankrar växten. Platta blad ökar den ...
Varken ägg eller larver tål uttorkning. Referenser[redigera , redigera wikitext]. *^ [a b c] "Species details" (på engelska). ...
Broccolo är känslig för uttorkning och etylengas. Den producerar även etylengas.[förtydliga] Förvaras kallt, 2‒4 ℃. ...
Denna artikel handlar om uttorkning hos människor. För växter, se torka. Dehydrering eller uttorkning innebär att vatten ... Hes röst är hos vissa ett tidigt tecken på grund av uttorkning av halsens slemhinnor, krampbenägenhet i händer/fingrar samt ... Uttorkning kan ofta uppkomma tillsammans med störningar i elektrolytbalansen, såsom hyponatremi, hypokalemi och magnesiumbrist ...
Den döda kroppen förlorar mycket vätska genom uttorkning. Vid en balsamering går det åt två till fem liter färdigblandad ... Mumifiering kan dock även ske genom - medveten eller omedveten - uttorkning eller frystorkning. Balsamering har en lång ...
För att förhindra uttorkning kan man använda hudkräm. För att ytterligare förbättra hygienen kan man ta av smycken eller ...
Mâchesallad är en färskvara och känslig för uttorkning. Den saluförs i lösvikt och förpackad. Mâchesallad förekommer även i ...
Några hydrerade plumbat(IV)salter sönderdelas vid uttorkning. De sönderdelas också av koldioxid. Blyoxid med formeln Pb3O4 som ...
Värmeutmattning kan bero på uttorkning och/eller saltförlust. Utmattning yttrar sig i illamående och cirkulationskollaps. ...
Därefter följer en snabb uttorkning som följs av cirkulationskollaps. Redan efter några timmar finns det risk att den drabbade ...
Kalla dagar minskar strumpbyxor uttorkning av huden på benen.[källa behövs] Strumpbyxor döljer färgvariationer, ärr, blemmor, ...
förebygga uttorkning genom att samla vatten i små utrymmen.. Det tros att en del arter använder någon sorts utskott på munnen ...
Blomning stimuleras av viss uttorkning under vår eller sommar. Vänta några gånger med att vattna tills bladen börjar sloka. När ...
Motverkar uttorkning, ofta använt för magert kött, särskilt vildfågel bavaroise. hård mousse. En pannacotta är en typ av en ...
Substansen är avdunstningshämmande och fungerar som ett skydd mot uttorkning. Lagret är särskilt tjockt hos växter i torra ...
Detta kan leda till uttorkning och näringsbrist som kräver omedelbar behandling. Efter 1-2 dagars diarré inträffar det motsatta ...
Den skyddar hästens fötter och ben från slag, nötningar och uttorkning. Hästens hov består av känsliga inre delar som skyddas ...
Exoskelettet utgör bland landlevande leddjur ett viktigt skydd mot uttorkning.[2]Leddjurens muskler är fästa vid skelettet.[4] ...
som hölje till hårdost för att skydda mot uttorkning och mögel. ...inom histologin, när man vill bädda in ett preparat. ...som ...
Att luft strömmar in kan orsaka uttorkning i näsan och nästäppa. Därför kan luftfuktare kopplas till CPAP-apparaten. Fuktaren ...
Den sjuka kanariefågeln har diarré och dör inom några dagar av uttorkning. Andra sjukdomar är brott på vingar, ben och tår. ...
Den gräver ner sig för att undgå uttorkning och för att övervintra. Arten kan bli över 5 år gammal. Båda könen hävdar revir.[5] ...
Detta eftersom uttorkning och strålning orsakar liknande typer av skador på DNA.[2] ... Egenskapen kan vara relaterad till organismens svar på uttorkning, vilket till skillnad från strålning inte är ovanligt ...
Till skillnad från många andra djur har människan låg tolerans mot uttorkning. Redan tio procents vätskebrist kan vara ... Kamelen och dromedaren tål upp till 30 procents uttorkning, björndjur (phylum Tardigrada, knappt millimeterstora organismer) ... tål i ännu högre grad uttorkning.. Det kan även vara farligt att dricka för mycket vatten. En överkonsumtion av vatten kan leda ... För att fungera ordentligt behöver kroppen tillföras mellan en och sju liter vatten per dag för att undvika uttorkning ( ...
... kan antyda ett alltför lågt vätskeintag, uttorkning, hypovolemi eller en nedsatt njurfunktion. Tillståndet är vanligt ...
För att skydda händerna från uttorkning kan hushållshandskar används av den som diskar. Ett förkläde gör att man slipper bli ...
Mörkgul och starkt luktande färsk urin är ett tecken på uttorkning och vätskebrist. Om detta fortfar en längre tid kan det leda ...