Sedan arbetade Al Faiz som chef för utbildningsministeriets centrum för utbildningsteknik, samt som föreläsare och chef för ... Hon tog också en magisterexamen i utbildningsteknik från Utah State University 1982. Vid återkomsten till Saudiarabien arbetade ... Dessutom arbetade hon som lektor vid institutionen för utbildningsteknik 1989-1995 på högskolan för utbildning, King Saud ...