Bilirubinet omvandlas till urobilinogen. En del av detta återabsorberas över tarmväggen till blodet och transporteras till ...
Bilirubin utsöndras sedan som galla, vilken ytterligare bryts ned av mikrober som finns i tjocktarmen, till urobilinogen. En ... ingen urobilinogen, och oftast med motsvarande bleka avföring. Mörkare urin blir också följd av andra kemikalier, såsom olika ...
... bilirubindiglukuronid för att det ska kunna utsöndras via gallan och vidare ut i tarmen där det reduceras till urobilinogen och ...