Urin, avföring[1] Terapeutiska överväganden Administreringssätt Oral Graviditetskategori. D(AU) C(USA) ...
Reviret markeras med urin. Otolemur crassicaudatus äter huvudsakligen naturgummi och slickar trädens vätskor. Födan ...
Det är här som den sekundära filtreringen sker så att sekundärurin, färdig urin, produceras. Slyngan går ner i märgen, kallad ... "Bildning av urin, virtsanmuodostus". Histologia. Solunetti. http://www.solunetti.fi/se/histologia/virtsanmuodostus/. Läst 26 ...
I den bildas urin. Den färdiga urinen samlas först i njurbäckenet (pelvis renalis) och förs sedan till urinledaren (ureter), ... En vuxen människa producerar ungefär en och en halv liter urin per dygn. Denna mängd varierar dock beroende på omständigheterna ... När man dricker alkohol hämmas hypofysens produktion av ADH, och volymen urin ökar. Människans njurar kan inte utsöndra ...
Insekterna har alltså en gemensam utförsgång för urin och exkrementer. Insekternas urin innehåller främst urinsyra. Vanligen ...
Paret markerar reviret med urin. Denna märkning tolkas inte som en avgränsning av reviret mot artfränder utan som ett sätt att ...
Revirets gränser markeras med urin. Kommunikationen sker med ett stort antal olika ljud som skall, ylanden och morranden. Med ...
a. muskler, blod och urin. Bunden till ribos och fosfat bygger den upp inosinsyra, en nukleotid vilken i organismen tjänar som ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Reviret markeras med körtelvätska och urin. Parningen äger rum mellan juli och mars och de flesta ungar föds under november. ...
Reviret markeras med urin och avföring. Ibland deltar hannen vid ungarnas uppfostring genom att ge fast föda åt äldre ungar. ...
Äggen sprids via avföring respektive urin. När avföring eller urin når färskt vatten kläcks äggen. De tidigaste omnämnanden av ... Diagnos sker vid fynd av parasitära ägg i en individs urin eller avföring. Diagnos kan även ställas genom fynd av parasit- ...
Reviret markeras med urin och körtelvätska. Djuret är köttätare som främst lever av mindre ryggradsdjur som möss, mindre fåglar ...
Markeringen av territoriet sker med urin. I motsats till andra medlemmar i samma familj livnär sig potto främst av frukter. ...
Herba Ledi är urin- och svettdrivande. Den flyktiga oljan i bladen har en starkt irriterande verkan på slemhinnor och ...
Njursten Kristaller av kalciumoxalat i urin. Njurstenar består till stor del av kalciumoxalat.. ...
... även med urin. I tropiska regioner finns inga särskilda parningstider. I tempererade områden infaller dessa oftast på hösten ...
... innebär oförmåga att kontrollera urin. Symtomen kan hanteras bland annat med hjälp av inkontinenshjälpmedel, ...
Tungbett, fradga, urin- och faecesavgång kan förekomma. I allmänhet föregås dessa anfall inte av den aura som ofta förekommer ...
Muskeln kontrollerar flödet av urin från urinblåsan. Den drar också ihop sig under orgasm och har en funktion i samband med ...
... markerar sitt territorium med urin. Individer som bildar flockar vårdar varandras päls med hjälp av ...
Arten markerar reviret med körtelvätska och urin. Dessutom finns olika varningsrop. Ökenvårtsvinet äter huvudsakligen växtdelar ...
... en markerar revir med urin och avföring. Eventuellt sker detta året om; vissa auktoriteter (bl a Curry-Lindahl) menar att ...
Gränserna markerar de med urin och körtelvätskor. Kommunikationen bland gruppmedlemmarna sker genom olika skrik och kroppsmimik ...
Revirets gränser markeras med avföring och urin. Territorier kan överlappas vid kanterna men det finns alltid en kärnregion där ...
... kan konstateras med urin- eller blodprov; för höga värden tyder som regel på hypermagnesemi. Hypermagnesemi är ...
I andra återvändsgränder lämnas avföring och urin. Tunnelsystemet kan överlappa men bon från Cryptomys hottentotus eller från ...
Territoriets gränser markeras med körtelvätska och urin. I kallare klimat sker parningen i februari eller mars (sällan redan i ...
Mörkare urin blir också följd av andra kemikalier, såsom olika intagna kostkomponenter eller droger, porfyriner i porfyri och ... Normalt skall urin vara antingen ljusgul eller färglös. Brist på vattenintag, till exempel efter sömn eller uttorkning, minskar ... Det är en omvandlingsprodukt av bilirubin och bidrar i viss mån till färgen hos urin och avföring. Urobilin genereras från ... vilket ger urin dess gula färg. Många urinprov anger mängden urobilin i urinen, eftersom dess nivåer kan ge insikt om ...