... och uridintrifosfat (UTP). ATP är cellens viktigaste källa av energi och GTP används vid transkription och agerar ofta kofaktor ...
Uridintrifosfat (UTP). Hentet fra "https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Uridindifosfat&oldid=6930366" ...