Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
År 1828 framställde Friedrich Wöhler för första gången ett organiskt ämne, urinämne (urea), ur rent oorganiska ursprungsämnen ...
Med urinen lämnar urea kroppen, vilket vid stora mängder kan ge urinen en stark lukt av ammoniak, vilket kan vara ett tecken på ...
Etanamid Dimetylformamid Metylamin Urea. ...
Avfallsämnen, såsom urinämnet urea. Blodets innehåll[redigera , redigera wikitext]. Blodkroppar kallas de celler som normalt ...
Filtrationen är låg och kreatinin och urea stiger. Behandling med steroider och cellgifter ska snabbt sättas in. De flesta ...
CURB-65 (förvirring, urea, andningsfrekvens, blodtryck) Symptom. Poäng Confusion. 1. Urea,7 mmol/l. 1 ...
Urease - spalter urea til ammoniakk og karbondioksid. Referanser[rediger , rediger kilde]. *^ Lilley D (2005). «Structure, ... Ti år senere klarte han og hans medarbeidere å krystallisere enzymet urease, som spalter urea til karbondioksid og ammoniakk.[6 ...
Träskikten hölls samman med ett urea-formaldehydlim.[11] Högkvalitativ värmehärdning av urea-formaldehyden gjordes från 1960- ...
Mora, J. (14 juni 1965). "The Regulation of Urea-Biosynthesis Enzymes in Vertebrates". Biochemical Journal "96": ss. 28-35. ... skiljer njurarna ut restprodukter från blodomloppet och utsöndrar det som urinsyra istället för urea eller ammoniak. Urinsyra ...
1948, 2240 ^ Bra Böckers lexikon, 1975 Metylamin Urea. ...
Stanley WM, Lauffer MA (1939). "Disintegration of tobacco mosaic virus in urea solutions". Science 89, pp. 345-347 PubMed ...
Argininet spjälkas i sin tur till urea och ornitin. Urea innehåller alltså två aminogrupper i en för kroppen oskadlig form och ... Ureacykeln är den process i kroppen som omvandlar skadlig fri ammoniak (NH3) till urea som sedan kan lämna kroppen via urinen. ... Summaformeln kan beskrivas som: Aspartat + NH 3 + HCO 3 − + 3 ATP + H 2 O ⟶ Urea + Fumarat + 2 ADP + AMP + 2 P i + PP i {\ ... displaystyle {\ce {{Aspartat}+{NH3}+{HCO3^{-}}+{3ATP}+{H2O}->{Urea}+{Fumarat}+{2ADP}+{AMP}+{2P_{i}}+{PP_{i}}}}} Champe, P ...
Urea (urinämne) bildas framför allt vid nedbrytning av protein. Vid försämrad njurfunktion stiger halterna av urea och andra ... Om en person med uremi når ett tillstånd då halten av urea i blodet (blodurea) stiger, kallas detta azotemi. Urea är en ... Ämnet är i sig själv är inte giftigt, men koncentrationen av urea i blodet är en bra indikator på förekomsten av andra ämnen ...
Bakterien producerar ureas. Förutom urinvägsinfektion kan bakterien ge sårinfektion, bakteriemi och i enstaka fall meningit.. ...
Ureas, som är ett enzym vilket bryter ner urea till ammoniak och koldioxid. Resultatet blir en höjning av pH och därmed en ...
Därvid påskyndas polymeriseringen genom katalysatorer såsom urea, glycerol m. fl. Genom tillsats av piperidin blir den på detta ...
... består av 32,5 % urea, CO(NH2)2, i vatten och är giftfri och säker att hantera både för hälsa och miljö. Den aktuella ... Adblue, formellt AdBlue, är produktnamnet på en vätska innehållande vatten och urea (urinämne, karbamid) som allt oftare ... koncentrationen av urea ger lösningen dess lägsta möjliga fryspunkt om -11 °C.. ...
1828 visade Friedrich Wöhler att det var möjligt att syntetisera urea. Många trodde vid denna tidpunkt att urea i en organisk ...
Även ammoniak och aminer reagerar med MIC och bildar substitutioner av urea. MIC tillverkas vanligen av metylamin (CH3NH2) och ...
ISBN 1-85648-657-5 Chattaway, F. D. (1908). "The Action of Chlorine upon Urea Whereby a Dichloro Urea is Produced". Proceedings ... "The Action of Chlorine upon Urea Whereby a Dichloro Urea is Produced". Proceedings of the Royal Society of London 81 (549): sid ...
Kloret bryter ner kvävehaltiga ämnen som till exempel urea varvid kvävetriklorid bildas. Det är också en naturlig ...
... ammoniumnitrat och urea. Ett tekniskt institut i Novara har uppkallats efter Fauser, Istituto Técnico Industriale Giacomo ...
Hilaire Rouelle upptäcker urea. Copleymedaljen: John Walsh, brittisk naturvetare. 29 januari - Friedrich Mohs (död 1839), tysk ...
Metanamid Acetaldehyd Aceton Urea. ...
2015) (på Engelska). A Study on the Improvement of NOx Reduction Efficiency for a Urea SCR System. SAE International. sid. 1. ... Nockert, Johanna (2010) (på Engelska). Corrosion of Stainless Steel in Diesel Exhaust Gas After-treatment Systems with Urea ... Johanna Nockert (2010) (på Engelska). Corrosion of Stainless Steel in Diesel Exhaust Gas After-treatment Systems with Urea ... Transportsträckan mellan insprutningsmunstycket för urea och SCR-katalysatorn är av stor vikt eftersom det är på denna sträcka ...
Vid ammonemi är nedbrytningen av urea störd, exempelvis på grund av sjukdomar i levern. Anommeni kan leda till låg ...
Urea och elektrolytobalans är vanligt. En minoritet av patienterna har lågt blodtryck och stora urinmängder. Konservativ som ...
Eftersom ammoniak är något skadligt för kroppen ombildar enzymer det i normalfallet snabbt till urea huvudsakligen i levern. ...
Även urea (NH2-C=O-NH2) produceras ur ammoniak och CO2, och ingår i konstgödsel. Syntesgas där CO reagerar med ånga(H2O) till ...