Namnet Nya Guinea kommer från en spansk upptäcktsresande som tyckte att urbefolkningen liknande befolkningen i Guinea i Afrika ...
... är steatopygi vanligt förekommande hos delar av urbefolkningen i exempelvis södra Afrika. Förmågan att lagra fett, alltså ... sammanföll i stora drag med de europeiska staternas strävanden att kolonisera Afrika, varvid kontakter med den afrikanska ... urbefolkningen etablerades och blev allt vanligare. Huruvida dessa kontakter ledde till det ökade intresset för turnyren är ...
... på agendan fanns en rad tvistefrågor som rörde den koloniala expansionen i Afrika. Huvudartikel: Kapplöpningen om Afrika ... Så stora grymheter mot urbefolkningen bedrevs att världsopinionens vrede tvingade Kongo ur Leopolds händer 1908. Riktlinjer för ... Denna konferens kan betraktas som inledningen av en period då Afrika genom annekteringar, proklamering av protektorat och ...
Enligt en vetenskaplig, arkeologisk definition är en urbefolkning en folkgrupp som är ättlingar till de första mänskliga ... I Amerika och Oceanien används denna definition av ursprungsbefolkning men i Afrika, Europa och Asien är begreppet mer ...
I djungeln bereder man masato, en spritdryck från urbefolkningen, brygd på jäst yucha. Traditionellt bereds den genom att man ... Spanien och Afrika såväl som det franska, kantonesiska, japanska och senare även italienska köket har här skett en stor ...
... som hon använde som tolk vid samtal med urbefolkningen Khoisan. Hon stod officiell värd för mottagningar för kolonins gäster ... stammoder och beskrevs som en symbol för introduktionen av den västerländska civilisationen och kristendomen i södra Afrika. ...
... är dessutom den stad i Afrika där det byggs mest höga byggnader. Klassklyftorna i Nairobi är extremt stora. Mellan en ... Det uppstod motsättningar mellan dem och urbefolkningen. Staden fick stadsrättigher år 1954. Efter slutet av andra världskriget ... Detta gör staden till en av de mest inflytelserika i Afrika. Förenta nationerna har stark representation i Nairobi, och två av ... Nairobi är också platsen för den största isbanan i Afrika, Panari Sky Centre. Isbanan täcker 15 000 m² och kan rymma 200 ...
De västeuropeiska kolonialstaternas dödande av människor i Asien, Afrika och Amerika brukar inte betecknas som folkmord, även ... I den karibiska övärlden utplånades urbefolkningen helt. Däremot är det svårare att belägga att kolonialmakterna hade som ... Även på andra håll i Afrika begick kolonialmakter folkmord, till exempel i Tyska Sydvästafrika (nuvarande Namibia). Folkmorden ... och början av 1900-talet i Afrika under européernas i många fall hänsynslösa erövringar av kontinenten. Det fall som fått mest ...
Med en ökande flyktingström i början av 2000-talet har Teneriffa, med sin närhet till Afrika, alltmer blivit en första ... Även namnet Teneriffa går att härleda till Teide och användes av urbefolkningen på grannön La Palma (Benahoaritas). "Tene" ...
... öppna det inre Afrika för handel och civilisation. Dess verksamhetsfält blev först östra Afrika, men sedan den amerikansk- ... I Joseph Conrads roman Mörkrets hjärta gestaltas jakten på elfenben och hur urbefolkningen med våld och hot förmåddes att få ... Mitt inne i centrala Afrika hade de ofta sina egna små riken där de kunde bete sig så som de själva ansåg lämpligt. Förutom att ... Washington hade också propagerat för detta men kunde inte svara på några som helst frågor om Afrika och Kongo, därför åkte han ...
Hur transporter skedde på vattenvägar i det inre av Afrika är inte lika väldokumenterat. I mångt och mycket får vi lita till de ... Ön Taiwan har varit bebodd sedan förhistorisk tid (4000 år f.Kr.). Forskare anser att urbefolkningen är av austronesiskt ... Pirog med utriggare, Polynesien Att Finicierna och Egyptierna som bodde i norra delen av Afrika var skickliga på att nyttja ... Hans expeditionsrapport påstår att det inte fanns några spår av civilisation längs den västra kusten av Afrika, han fann inga ...
Den indianska urbefolkningen (tainos och ciboneys) utrotades redan på 1500-talet genom sjukdomar och spanjorernas hårda ... mot Venezuela på 1960-talet och mot El Salvador 1980 samt i hemliga operationer mot diverse länder i Afrika. Vid revolutionens ... Kuba omfattande sovjetiskt militärt och finansiellt bistånd vilket bland annat möjliggjorde för Kuba att föra krig i Afrika. ...