För endast RNA finns dessutom kvävbasen uracil (U) och för endast DNA finns tymin (T). DNA består av cytosin, uracil och tymin ... Adeninet i DNA-sekvensen basparar med uracil i RNA. DNA och RNA består av långa kedjor innehållandes hundratals och tusentals ...
I RNA binder sig adenin på motsvarande sätt till uracil. I RNA förenas adenin med ribos och bildar nukleosiden adenosin. I DNA ...
Liksom cytosin och uracil är det en pyrimidin och består av en ring av kol- och kväve-atomer. I DNA binder sig tymin via två ... I RNA finns den snarlika basen uracil istället för tymin. I DNA förenas tymin med deoxiribos och bildar nukleosiden tymidin. ... Pyrimidin Uracil Cytosin ^ http://www.ne.se/enkel/nukleotider & http://www.ne.se/enkel/tymin - från Nationalencyklopedin på ...
Liksom tymin och uracil är det en pyrimidin och består av en ring av kol- och kväve-atomer. I DNA och RNA binder sig cytosin ... Pyrimidin Tymin Uracil ^ http://www.ne.se/enkel/nukleotider & http://www.ne.se/enkel/cytosin - från Nationalencyklopedin på ...
1961 upptäckte de att en poly-uracil RNA-sekvens (som alltså bara innehåller nukleotiden uracil) ger upphov till en polypeptid ... eller uracil (U). I DNA förekommer istället för uracil den snarlika basen tymin (T). ...
I likhet med cytosin og uracil er tymin en pyrimidinbase som består av én ring av karbon- og nitrogenatomer. I DNA bindes tymin ... I RNA er tymin erstattet av nitrogenbasen uracil (U). ...
... tymin och uracil. Barbitursyra, som föreningen även kan framställas ur, kan ses som ett derivat av pyrimidin. Pyrazin (1,4- ...
Anticancermedicinen 5-fluorouracil kan framställas genom att låta xenondifluorid reagera med uracil. Xenon används även inom ...
... funktionaliteten finns i RNA-kvävebasen uracil och i DNA-kvävebasen tymin, och deltar i Watson-Crick-vätebindning, där ...
I RNA betecknas kvävebaserna med första bokstaven i namnen: A för adenin, U för uracil, G för guanin och C för cytosin. RNA- ...
Den bildas genom att kvävebasen uracil sätts ihop med en ribosgrupp (eller mer specifikt, en ribofuranos) via en β-N 1 - ...
... t blir utbytt mot uracil i RNA). Vissa virus har förmågan att översätta sitt RNA till DNA för att kunna integreras i en ... med enda skillnaden att nukleotiden Tymin byts ut mot Uracil. I celler som har membranavgränsad cellkärna, eukaryota celler, ...
I DNA finns den snarlika basen tymin istället för uracil. Uracil förekommer i två tautomera former; Dels som laktam (amid) där ... Uracil är en av kvävebaserna som ingår i de nukleotider som bygger upp RNA. Liksom tymin och cytosin är det en pyrimidin och ... I RNA binder sig uracil via två vätebindningar till den komplementerande basen adenin. ...
Uracil (U) ^ kvävebaser i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 17 augusti 2017.. ...
Till skillnad från DNA, som har de kemiska bokstäverna A, C, T och G, så har budbärar-RNA bokstaven U för uracil i stället för ...
Kvävebaserna i RNA kan vara en av adenin (A), guanin (G), cytosin (C) eller uracil (U). Varje sådant kodon, till exempel CGA ...
... eller uracil (U) (endast i RNA) Nukleotider spelar också en viktig roll i cellens energilagring och energitransport exempelvis ...
Uridindifosfat (UDP) er et nukleotid der består af pyrimidin-basen uracil forbundet til ribose via en N-glykosidbinding, samt ...