11] I jämförelse med frilevande choanoflagellater har det hos kolonibildande observerats en uppreglering av särskilda gener som ...
Induktion inom medicin och cellbiologi innebär att det sker en uppreglering av enzym genom att en viss substans tillförs. Enzym ...
... och beror då på en kompensatorisk uppreglering av acetylkolinreceptorer, vilket gör muskelfibrerna så känsliga för acetylkolin ...
Denna uppreglering är en viktig komponent i utvecklingen av fetma, som bland annat kan anses som en effekt av de långvarigt ...