Huvudartikel: Upphovsrätt i Sverige I Sverige regleras upphovsrätten i lagen (1960:729) om upphovsrätt. Lagen kompletteras av ... Upphovsrätt (också kallad auktorrätt) bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ... Europeisk upphovsrätt är alltså ett resultat av lagstiftare som försökt skapa lagar som är rättvisa ur många olika aspekter, ... Djur, till exempel målande schimpanser, har således ingen upphovsrätt. Upphovsmannens ensamrätt är försedd med flera undantag, ...
Erkännande är i upphovsrättslagen en bekräftelse som upphovsrättsinnehavarens upphovsman eller författare till ett arbete. Erkännande anses ofta som de mest grundläggande kraven i användningen av andras verk, med en lång tradition i vetenskapen och akademin. Om erkännande krävs av en licens hindrar den andra att hävda att de har bedrägligt att äga arbetet och tillåter upphovsrättsinnehavaren att ackumulera ett positivt rykte som delvis återbetalar sina förluster. I de fall då upphovsrättsinnehavaren är författare anses han/hon vara ett tecken på anständighet och respekt för att erkänna skaparen genom att ge honom/henne kredit för arbetet. Den mest grundläggande formen av tillskrivning är uttalandet av upphovsrättsinnehavarens identitet, ofta på formen Copyright © [år] [upphovsrättsinnehavarens namn]. Bevarandet av ett sådant meddelande var ett oundvikligt krav för att förhindra ett arbete som kommer in i public domain. Detta ändrades i USA den 1 mars 1989 ...
... (franska: droit moral ; uttal: /drwamɔ'ral/, engelska: moral rights) är vid sidan om ekonomisk upphovsrätt ... Härtill hör också respekträtten som innebär att ett verk som är skyddat av upphovsrätt, oavsett om det överlåtits, inte får ... Artikel 6bis i konventionen säger om ideell upphovsrätt (eng moral rights): Oberoende av upphovsmannens ekonomiska rättigheter ... Viktigt att veta om upphovsrätt, Riksarkivet 2012 (arkiverad version) ^ Bernitz, Ulf; Nordell, Per Jonas, Rosén, Jan, & ...
Upphovsrätten i Indien regleras i en lag med den officiella beteckningen Indian Copyright Act, 1957. Lagen har reviderats vid ett flertal tillfällen. Intill 1957 gällde The Indian Copyright Act, 1914 och intill 1950 i tillämpliga delar även brittiska the Copyright Act of 1911. Landet är anslutet till Bernkonventionen. Enligt femte kapitlet, artiklarna 22-29, gäller skyddet för upphovsrätten i sextio år från början efter det år ett verk framställts. Detta gäller även fotografiska avbildningar; ifråga om litterära, dramatiska, musikaliska och konstnärliga verk av känd/-a enskild/-a upphovsman/-män gäller skyddet i sextio år efter upphovsmannens/-männens död Den amerikanska regeln om fair use motsvaras av en regel om "fair dealing" i lagens artikel 52, sektion 1. ^ "INDIAN COPYRIGHT ACT, 1957". copyright.gov.in. Läst 14 mars 2015. (engelska) Lagtexten i dess officiella engelska version Internationella immaterialrättsliga konventioner till vilka Indien anslutit sig (Media ...
Avsaknaden av upphovsrätt gäller inte självständiga verk som ingår i besluten eller yttrandena. Verk som ingår skall endast i ... Om ett fotografi är föremål för upphovsrätt (det vill säga att det har verkshöjd), får istället upphovsrätten göras gällande. ... Rättigheterna är de samma som enligt normal upphovsrätt (ensamrätt på att tillverka exemplar och göra verket tillgängligt för ... med hänvisning till "Rådets direktiv 93/98/EEG av den 29 oktober 1993 om harmonisering av skyddstiden för upphovsrätt och vissa ...
En förvaltningsorganisation för upphovsrätt (engelska: copyright collecting society) är en organisation skapad genom privata ... Exempel på förvaltningsorganisationer för upphovsrätt i Sverige är för musik Svenska tonsättares internationella musikbyrå ( ... avtal eller upphovsrättslag, vilken för upphovsrättsinnehavares räkning samlar in licensavgifter för upphovsrätt. ...
När lagen ändrades 1994 ansåg lagstiftaren att fotografier med utgången upphovsrätt inte skulle få förnyad upphovsrätt. Se till ... på lagen.nu Regeringens informationssida om upphovsrätt Sammanfattning om Svensk upphovsrätt enligt Regeringen Att kunna leva ... Europeisk upphovsrätt är alltså ett resultat av lagstiftare som försökt skapa lagar som är rättvisa ur många olika aspekter, ... Upphovsrätt till ett verk gäller - med vissa undantag - intill utgången av sjuttionde året efter det år då upphovsmannen avled ...
Även vid fria källor som Wikipedia har författaren attributionsrätt (så kallad ideell upphovsrätt), och därför måste man ange ...
Däremot kan det hända att vi ibland utbyter information mellan projekten." ^ "Upphovsrätt". seriewikin.serieframjandet.se, 2013 ...
... äga upphovsrätt till ett verk, trots att ingen upphovsrätt föreligger. Det kan handla om utgivning av lagtexter, som är ... år och vars upphovsrätt därför har löpt ut, eller reproduktioner och nytryckningar av gamla verk (upphovsrätt gäller skapande, ... Copyfraud (av engelska copyright, upphovsrätt, och fraud, bedrägeri) eller upphovsrättsbedrägeri innebär att någon påstår sig ... undantagna från upphovsrätt, sånger av Carl Michael Bellman, som varit död i mer än 70 ...
... eller trestegstestet är en regel som omnämns i flera internationella avtal om upphovsrätt. Den anges första ... "Internationell upphovsrätt , Minilex". www.minilex.se. https://www.minilex.se/a/internationell-upphovsr%C3%A4tt. Läst 14 ... a b] "Upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet vid nyhetsrapportering , SvJT". svjt.se. https://svjt.se/content/ ... upphovsratt-och-yttrande-och-informationsfrihet-vid-nyhetsrapportering. Läst 14 september 2022. ^ "Aron Flam frias för ...
Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet, sade att man inte skulle varken betala eller svara på Njords ...
statlig upphovsrätt). Merparten av materialet kan läsas på webbplatsen The Gazette, som är gemensam för de tre tidningarna. ^ [ ...
statlig upphovsrätt). Merparten av materialet kan läsas på webbplatsen The Gazette, som är gemensam för de tre tidningarna. ^ [ ...
Ideell upphovsrätt ^ "Ideell skada". lagen.nu. Läst 1 augusti 2015. ^ [a b c d] Bengtsson, Bertil: ideell skada i ...
1 § Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729) ^ "NJA 1990 s. 499". lagen.nu. https://lagen. ...
statlig upphovsrätt). Merparten av materialet kan läsas på webbplatsen The Gazette, som är gemensam för de tre tidningarna. ...
Falkvinge, Rick; Engström, Christian (2012) (pdf). En reformerad upphovsrätt. Stockholm: Piratpartiet. Libris 13862939. ISBN ... är för en förändrad upphovsrätt, stärkt personlig integritet, och reformation eller avskaffande av patent.[källa behövs] ... Embacy of Piracy Pirate Party International Upphovsrätt Upphovsrättsfrågan Patent Personlig integritet Rydell, Anders; Sundberg ...
Internetcensur, Upphovsrätt, Neologismer). ...
Immaterialrätt och skydd av samhällsideal, 2014, ISBN 978-91-7473-927-5. (Översatta artiklar, Upphovsrätt). ...
Sveriges kulturpolitik, Upphovsrätt). ...
Om BUS - BUS för upphovsmän Arkiverad 16 juni 2014 hämtat från the Wayback Machine.. Bildkonst Upphovsrätt i Sverige. Läst 2014 ... Bildupphovsrätt i Sverige (tidigare Bildkonst Upphovsrätt i Sverige, BUS), är en svensk ekonomisk förening med mål att ... Konstnärernas Intresseförening för droit de suite upphovsrätt i Sverige för att i första hand hantera följerätten från ...
Bilden En Svensk Tiger skyddas av upphovsrätt intill utgången av år 2043. Den ekonomiska upphovsrätten innehas av ... https://www.expressen.se/kvallsposten/tvattbjorn-borttvingad-av-upphovsratt/. ^ "En svensk tvättbjörn rör upp känslor". SVT ... TT (3 april 2020). "Tvättbjörn borttvingad - av upphovsrätt". Expressen. ...
Brittiska The Guardian kallade rättegången för en av de mest uppmärksammade kring upphovsrätt på flera år. Den föregicks av en ... Domaren Tomas Norström kritiserades också för att vara jävig i fallet, då han var medlem i Svenska föreningen för upphovsrätt ( ... "för att främja svensk upphovsrätt genom anknytning till ett internationellt nätverk" ^ "SWEDISH NATIONAL GROUP OF AIPPI ... Dom från tingsrätten Svenska föreningen för industriellt rättsskydd Svenska föreningen för upphovsrätt International ...
Litterära termer, Journalistik, Upphovsrätt). ...
"SULF Lärarundantaget och upphovsrätt". SULF Lärarundantaget och upphovsrätt. Arkiverad från originalet den 17 juli 2011. https ... Lärarundantaget - om begreppet Lärarundantaget och upphovsrätt (arkiverad från originalet) Professor vill avskaffa ... lärarundantaget (arkiverad från originalet) (Juridiska termer, Utbildning, Upphovsrätt). ...
Upphovsrätt i Sverige#Katalogskydd ^ "Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 49 §". lagen.nu. https ...
Wikimedia Commons har media som rör Boktryckarmärke. (Boktryckning, Grafisk formgivning, Upphovsrätt). ...
"BUS Medlemsförteckning". Bildkonst upphovsrätt i Sverige. Arkiverad från originalet den 11 augusti 2015. https://web.archive. ...
engelska) (Översatta artiklar, Upphovsrätt). ...