Protestantisk uppfattning[redigera , redigera wikitext]. Det finns inom de protestantiska kyrkorna och samfunden en rad olika ... Romersk-katolsk och ortodox uppfattning[redigera , redigera wikitext]. I romersk-katolska kyrkan och de ortodoxa kyrkorna utgör ...
Kristna kyrkors uppfattning[redigera , redigera wikitext]. Den katolska kyrkans katekes lär ut att det kommande Gudsriket skall ...
Denna uppfattning kallas dispensationalism.. I 1900-talets början startade Pingstväckelsen genom en förnyad utgjutelse av den ... Jesus ansåg sig vara uppfyllelsen av Gamla testamentets profetior (Lukasevangeliet 24:27). Denna uppfattning tog apostlarna ...
Heisenbergs uppfattning var tolerant. Pauli hade hållit sig tyst, efter några inledande anmärkningar, men när han slutligen ...
Denna uppfattning kallas "pretribulationism". Andra tror att de sanna kristna skall vara med i Den stora vedermödan, och att de ... Denna uppfattning kallas "posttribulationism". Många teologer tror inte överhuvudtaget på "uppryckandet", utan Jesu återkomst ...
Ingen uppfattning var rätt. Folkligt stöd har gjort att Amtrak kunnat fortsätta sin drift längre än vad kritiker trodde, ...
Motsatt uppfattning betecknas grön. Liberalism: I Sverige har färgen ibland använts av Folkpartiet liberalerna, och Liberala ... Motsatt uppfattning betecknas med orange. Vissa hävdar även att detta är grunden för trikoloren på Irlands flagga. ...
... var av motsatt uppfattning. På frågan "Ta emot FLER flyktingar" svarade 50 procent det var ett dåligt förslag, 32 procent ... "Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning". Demoskop. 25 maj 2015. http://www.dnv.se/wp-content/uploads/2015/05/Allm ...
Ett justitieråd hade avvikande uppfattning.[33]. *En person som på sin blogg lagt upp en text som bland annat hävdade att vita ... Konsekvensen av att JK binder sig vid en uppfattning på detta sätt kan bli att hot eller missaktning kan framföras utan att ...
Renlärig efter statskyrkans uppfattning var han ingalunda. Enligt E. Wrangel (i Skrifter tillägnade P. G. Eklund, 1911) och ... I sin estetiska uppfattning följde Tegnér Kant och Schiller; i sina vetenskapliga föreläsningar stod han i fullständigt ... Med åren ökade hans ovilja; den klyfta som från början fanns i estetisk uppfattning vidgades i hög grad genom den politiska ... Denna uppfattning väckte emellertid opposition. Det berättas att Tegnér vid ett tillfälle skulle ha blivit bokstavligen ...
Två organisationer reserverar sin uppfattning. En av dem är American Association of Petroleum Geologists som fram till juli ...
... ämnen från supernovaexplosioner kan en sådan mätning ge en uppfattning om stjärnans ålder.[49] ...
Denna uppfattning har senare kritiserats. Vissa formprinciper kan återfinnas i flera olika kulturområden, som symmetri, ...
Denna uppfattning stod inte oemotsagd. I Sverige blev Nils Peter Wetterlunds skrifter ett slag för Tolstojs bokstavliga ...
"Allmänhetens uppfattning om invandringens omfattning". Demoskop. 25 maj 2015. http://www.dnv.se/wp-content/uploads/2015/05/Allm ...
Under arbetet reviderade jag min uppfattning. Jag förstod, att det fanns en nästan omätlig vilja till sanning hos Peter Weiss, ...
Denna uppfattning är nära nog vederlagd. Med en biologisk och evolutionsvetenskaplig utgångspunkt tillskrivs den manliga ...
... som en sammanfattning av Voltaires uppfattning. Halls tolkning fångar andemeningen i Voltaires inställning till Claude Adrien ...
Men Loman ändrade uppfattning efter 1880. En offentlig föreläsning i december 1881 där han förnekade Jesus som historisk person ...
Ohållbar uppfattning om händelse eller företeelse. Inskrift, till exempel inskription på medalj eller mynt. Teckenförklaring, ...
... en uppfattning som betecknas ekomodernism.[39] ...
Enligt denna uppfattning har t. ex. det organiska livet (biosfären) succesivt utvecklat sig i en miljö liknande nutidens med ...
Planlösningen visar dock en ny uppfattning. "Storstugan", villans vardagsrum och husets största rum, upptar knappt 50 m² av ...
Givetvis har jag en egen uppfattning. Som kristna i alla tider bekänner jag med Apostolicum, kyrkans trosbekännelse, "Jag tror ... "I motionen propagerade jag inte för någon egen uppfattning och tog inte ställning i sakfrågan, eller företrädde kreationismen. ...
Denna uppfattning är sedan länge övergiven. Som Finnur Jónsson påpekade har identifieringen inte något som helst stöd i ...
Denna uppfattning har fått allmänt stöd. Eriksvisan i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1907) ^ [a b] Erik Gustaf Geijer, ...
Izoulet företrädde en organisk uppfattning av samhället. Hans arbeten utmärker sig för högstämd, retorisk stil och är snarare ...
Samma uppfattning hade även arkitekt Lennart Tham. Han kom fram till att den nya bebyggelsen skulle utgöra en "skärm" mellan ...
Denna uppfattning har under senare år ifrågasatts.[59] En tolkning knyter efterledet istället till stad, i betydelsen kant, ... Efterledet i ett ortnamn kan ofta ge en uppfattning om ortens ålder och karaktär beroende på jämförelse med arkeologiskt ... På senare tid har denna uppfattning ifrågasatts. Istället har en betydelse 'samlingsplats i ofredstider' framförts som möjlig.[ ...