Denna artikel om högre utbildning, ett universitet eller en högskola saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ... Leipzigs universitet (tyska: Universität Leipzig, latin: Alma Mater Lipsiensis) är ett av de äldsta universiteten i Tyskland ... Det drivs idag som delstatsägt universitet. Historia[redigera , redigera wikitext]. Universitetet grundades 2 december 1409 i ... Fram till 1800-talet var universitetet genom avkastningen från de så kallade universitetsbyarna som donerats till universitet ...
Universitet. Uppsala universitet · Lunds universitet · Göteborgs universitet · Stockholms universitet · Umeå universitet · ... Tekniska högskolan · Luleå tekniska universitet · Karlstads universitet · Linnéuniversitetet · Örebro universitet · ... Göteborgs universitet är ett svenskt statligt universitet i Göteborg som grundades 1954. Det har åtta fakulteter, 49 000 ... Eva Wiberg är rektor vid Göteborgs universitet sedan 1 juli 2017, med ett förordnande på sex år.[8] Hon är professor i ...
Se även: Högskolor och universitet i Sverige § Universitetskanslersämbetets utvärdering av utbildningars kvalitet och ENQA. ... efter Uppsala universitet och Göteborgs universitet. Vad gäller de sex kriterierna placerade sig Handelshögskolan enligt ... Grundandet av Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet 1962[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: ... Gösta Rehn, ekon.dr h.c. (1971), professor i nationalekonomi vid Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, ...
Universitet[redigera , redigera wikitext]. I äldre tid var "akademi" en vanlig benämning på universitet, till exempel de i ... Det kan antingen vara beteckningen på ett universitet eller en specialiserad högskola, eller endast vara en del av den. ... Ett nutida svenskt exempel på användningen av ordet i denna betydelse är Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet, en ... I anslutning till det äldre universitets namn, grundades 1918 ett nytt svenskspråkigt universitet i Åbo, som fick namnet Åbo ...
Rektor vid Lunds universitet[redigera , redigera wikitext]. Den 26 september 2008 föreslog styrelsen för Lunds universitet ... 2009 blev Per Eriksson hedersledamot i Blekingska nationen vid Lunds universitet. Per Eriksson har bland annat medverkat till ... Han är professor i signalbehandling och var 2009-2014 rector magnificus för Lunds universitet. ... Intervju i LUM (Lunds universitets magasin) 2014-12-18: Per Eriksson summerar sin tid som rektor vid Lunds universitet ...
Samarbete med högskolor och universitet[redigera , redigera wikitext]. Företaget är en av medlemmarna, benämnda Partners, i ...
Universitet[redigera , redigera wikitext]. *Coimbras universitet. Högskolor[redigera , redigera wikitext]. *Instituto ...
Samarbete med högskolor och universitet[redigera , redigera wikitext]. Företaget är en av de främsta medlemmarna, benämnda ...
... har fyra universitet och fyra högskolor. Stadens historiska kärna och slottet Eggenberg är upptagna i Unescos ... Här ligger ytterligare tre universitet. Många universitetslärare, men även många studenter bor i Geidorf. Även Graz äldsta ... Omkring 60 000 studenter studerar vid fyra universitet och fyra högskolor. Även Österrikes näst största fristående ... som blev universitet 1586. Den kärva utrikespolitiska situationen gav protestanterna lite andrum på 1570-talet, eftersom ...
Siebold universitet i Nagasaki. Turism[redigera , redigera wikitext]. Sevärdheter[redigera , redigera wikitext]. ... Nagasaki universitet för utländska studier (長崎外国語大学) ... Nagasaki junshin universitet (長崎純心大学). * ... Nagasaki universitet (長崎大学). *Nagasaki institut för tillämpad ... Universitet[redigera , redigera wikitext]. I Nagasaki finns 6 stycken universitet
Studenter från hela världen söker till något av Edinburghs alla universitet, och idag räknas det att runt 100 000 studenter ...
Den 1 juli slogs Högskolan på Gotland samman med Uppsala universitet. Det nya namnet på byggnaderna är Uppsala universitet - ... Högskolan och Uppsala universitet - Campus Gotland[redigera , redigera wikitext]. Högskolan på Gotland (HGO) hade sitt campus i ...
Universitet[redigera , redigera wikitext]. Harvard University och Paris universitet var sina respektive länders första ... Följden kan bli en blandning mellan originalnamn (Harvard University[2]) och svenska namn (Paris universitet[3]). Namnvalet bör ... Universitet och liknande utbildningsinstitutioner namnges i allmänhet enligt grundregeln (se wp:POMMF). Det innebär att vi ...
Universitet[redigera , redigera wikitext]. I Canberra finns två universitet, Australian National University och Canberra ...
Kazanska akademin för fysik och matematik/Kazans universitet[redigera , redigera wikitext]. *Sophus Lie, 1897 ... Lobatjevskijpriset, utdelat av Rysslands Vetenskapsakademi, och Lobatjevskijmedaljen, utdelad av Kazans universitet, är ... År 1990-1991, då man förberedde firandet av Lobatjevskijs 200-årsjubileum, kom Kazans universitet med påstötningar till den ... Lobatjevskij hade varit professor vid Kazans universitet och tillbringat nästan hela sitt matematiska liv där. Priset utdelades ...
Universitet[redigera , redigera wikitext]. *Minhos universitet. *Katolska universitetet. Gymnasieskolor[redigera , redigera ...
College och universitet[redigera , redigera wikitext]. Staden hyser ett större antal universitet och college, både med privata ... Förutom de statliga företagen är Washingtons större universitet de som har flest anställda, topp tre är Howard University, ... Georgetown University är ett privatägt katolskt universitet grundat 1789, vilket gör det något äldre än det federala distriktet ... Trinity Washington University är ett romersk-katolskt universitet grundat 1897 för att ge kvinnor en utbildning inom De fria ...
Uppsala universitet, Stockholms universitet, Örebro universitet, Göteborgs universitet och Umeå universitet varifrån man ... Samarbete med högskolor och universitet[redigera , redigera wikitext]. Mannheimer Swartling är en av medlemmarna, benämnda ... Byrån samarbetar även med och har nära kontakt med de institutioner som bedriver juristprogrammet vid Lunds universitet, ...
Statliga universitet[redigera , redigera wikitext]. *Arizona State University (Tempe). *Northern Arizona University (Flagstaff) ... I Arizona finns tre statliga universitet, tolv kommunala och nio privata college och yrkeshögskolor. ...
Samarbete med högskolor och universitet[redigera , redigera wikitext]. Företaget är en av de främsta medlemmarna, benämnda ...
Universitet och högskolor med konstnärlig utbildning inom bild och film[redigera , redigera wikitext]. *Beckmans designhögskola ...
... universitet är väl samlat cirka 2 km från Umeå centrum vid campus Umeå, där större delen av Umeå universitets lokaler ... Etableringen av Umeå universitet i mitten av 1960-talet och "Skogshögskolan" på 1970-talet, som båda expanderat kraftigt under ... Per Thullberg, Bönder går samman, Stockholms universitet 1977 *^ Vikström, Eva (1987). "Stadens bostäder: Umeå under 1900-talet ... I samma anda pågår projekt med Umeå universitet för att göra produktionen helt koldioxidfri och baserad på grön el. ...
Universitet[redigera , redigera wikitext]. I New England finns några av USA:s äldsta och mest kända institutioner för högre ... USA:s första universitet, Harvard, grundades 1636 i Cambridge, Massachusetts. Några av de första utexaminerade från ... I New England finns fyra av de åtta privata universitet som ingår i Ivy League. ...
Universitet og høyskoler[rediger , rediger kilde]. I Mannheim ligger en av Tysklands eldste handelshøgskoler, som nå er en del ... av byens universitet. Annet[rediger , rediger kilde]. Mannheims bykjerne kalles die Quadratestadt. Dette har ledet til at byen ...
... s äldsta universitet är det nuvarande Humboldt-Universität zu Berlin (HU Berlin), grundat 1810 av Wilhelm von Humboldt. ... Här finns även Berlins första universitet, Humboldt-Universität, där många världskända tyska vetenskapsmän har studerat eller ... Technische Universität Berlin (TU Berlin) är Berlins tekniska universitet och Universität der Künste stadens konstuniversitet, ... 1810 grundades Berlins universitet. 1826 infördes gasbelysning, 1838 öppnades den första järnvägen till Potsdam. Under Vilhelm ...
2 universitet för utlänningar. Högskolor[redigera , redigera wikitext]. Högskolorna ger en specialiserad och yrkesinriktad ...
... bildades 1987 och är belägen vid Umeälvens strand i stadsdelen Öst på stan i Umeå. ... Konsthögskolan vid Umeå Universitet. Konsthögskolans nya byggnad i Umeå, ritad av Henning Larsen Architects och White ... Konsthögskolan utgör en del av Konstnärligt campus vid Umeå universitet tillsammans med Arkitekthögskolan, Designhögskolan, ... "Konsthögskolan vid Umeå universitet. http://www.art.umu.se/sv/utbildning/utbildning-paa-forskarnivaa/. Läst 17 april 2014.. ...
... har ett stort antal universitet, bland andra Princeton University, ett av USA:s mest berömda privata universitet, ... och Rutgers University, som med sina tre campus är delstatens största offentliga universitet. ...
Navet i Engels stad är Senatstorget, som omgärdas av regeringsbyggnader, huvudbyggnad för Helsingfors universitet samt den ... Efter Åbo brand 1827 flyttade också landets enda universitet från Åbo till Helsingfors och fick namnet Kejserliga ... Alexandersuniversitetet, senare Helsingfors universitet. Staden utvecklades till en administrations-, universitets- och ...
Et delt universitet[rediger , rediger kilde]. Universitetet ble under den kalde krigen liggende i Øst-Berlin. Det gjenåpnet i ... Humboldt-Universität zu Berlin (Humboldt-universitetet i Berlin) er Berlins eldste universitet. Det ble grunnlagt i 1810 av den ... Det Kongelige Frederiks Universitet ble også etablert i Christiania i 1811 etter forbilde av universitetet i Berlin. ... På 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var universitetet regnet som verdens fremste universitet innen naturvitenskap og ...