Att så många unga begår brott är inget skäl till oro utan kan ses som normalt ungdomsbeteende. De flesta ungdomar som bryter ...
Bush har beskrivit tiden innan hans kristna pånyttfödelse i 40-årsåldern som en skakig period med oansvarigt ungdomsbeteende ...