S]cotland's "most vulnerable" historical site ^ [U]nder the dunes, to the south of the excavated remains, there are other parts ...
... u]nder studietiden en för sina sceniska och andra sällskapliga talanger mycket bemärkt personlighet". Parallellt med de ...
Det hade stora samlingar av varuprover, under dess existens införskaffades cirka 10 000 föremål. Museet upphörde 1909, samma år ...
Translitterering av runraden: : arinbiorn ÷ gørthe ÷ mi(k) ÷¶ uitku^nder ÷ prest^er ÷ skref : m(i)(k) :¶ ok ÷ hær ÷ skal : um ... st^u^nd ÷ stanta ÷ Normalisering till äldre fornsvenska: Arinbiorn gærði mik, Viðkunnr præstr skræif mik, ok her skal um stund ...
U nder sin uppväxt beskrivs hon som en av Operans mest omtyckta och anlitade elever för barnroller, och hon uppträdde ofta i ...
Maulawis Kabir al-Din Ahmad and 'Abd al-Rahim u-nder the superintendence of Major W.N. Lees. Vol. I Calcutta 1867 pp384-9 ; ...
fornnordiska o som i svenskan har blivit u har i orsamålet istället blivit ö som i böd (bud), bödå (buda), lödin (luden) och ... nder, se´mmer, ti´ngger) kardinaltalen från 30 till 90 (trä´ti, fe´mti, se´ksti, sju´tti) några sammansatta ord (lja´sko´, lä´ ... a och u som i svenskan står i starka verbs supinumform är i orsamålet e som i feri (farit), beri (burit), weri (varit) och ...
a och u som i svenskan står i starka verbs supinumform är i orsamålet e som i feri (farit), beri (burit), weri (varit) och ... komparativer på -er (be´tter, i´ngger, le´ngger, mi´nder, se´mmer, ti´ngger) ... fornnordiska o som i svenskan har blivit u har i orsamålet istället blivit ö som i böd (bud), bödå (buda), lödin (luden) och ...