MAO-A bryter ner tyramin, och tyramin som inte bryts ner kan orsaka väldigt högt blodtryck. ...
Biogena aminer (histamin, tryptamin, tyramin, serotonin, fenyletylamin) uppstår när aminosyror dekarboxyleras till olika aminer ...
... då den innehåller höga halter av tyramin. Förutom de sorter som står nära ursprunget och kallas bondbönor, finns två ...
... som innehåller tyramin eftersom detta kan leda till förhöjt blodtryck och huvudvärk. MAO-hämmarna drogs därför in och kunde ...
Dit hör till exempel histamin och tyramin i ost och salami, tryptamin och serotonin i tomat och banan och fenyletylamin i ...
Kemiskt sett är hordenin ett N,N-dimetyl-derivat av den välkända biologiska aminen tyramin, som utgör den viktigaste byggstenen ...
Biogena monoaminer Katekolaminer Dopamin Adrenalin Noradrenalin Histamin 2-hydroxyfenetylamin Tryptamin Serotonin Tyramin ...
När det gäller specifika ämnen, verkar det inte finnas bevis för att tyramin har en effekt på migrän och även om ...
... frigör katekolaminer. Ämnet kan inte passera blod-hjärnbarriären vilket gör att det saknar psykoaktiva effekter och ... Tyramin (4-hydroxifenetylamin) är en naturligt förekommande monoaminförening och spåramin som produceras från aminosyran ...