Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Tunnskiktskromatografi (TLC). Dessa två metoder är billiga att genomföra då de inte kräver stora investeringar i apparatur. I ...
... renheten hos L-Dopa kan analyseras genom bestämning av den optiska rotationen eller genom kiralt tunnskiktskromatografi (kiralt ...
En lösning av para-anisaldehyd i syra och etanol används ofta för att färga in plattor för tunnskiktskromatografi. Det är ett ...
... eller TLC (eng. thin layer chromatography) är en analytisk vätskekromatografisk metod. Det är en snabb ... Det finns även tjockare plattor för preparativ tunnskiktskromatografi (ofta 1-2 mm) där prickarna, det vill säga de olika ... Vid bestämmandet av lämplig mobilfas vid flashkromatografi utgår man ofta från tunnskiktskromatografi då god separation från ...
... främst papperskromatografi och tunnskiktskromatografi, och kolonnmetoder. Nationalencyklopedin 11. Bra Böcker. 1989. sid. 460. ...
Som underlag för val av mobilfas används vanligen tunnskiktskromatografi då god separation från övriga produkter samt ett Rf- ...
En tunnskiktskromatografi som separerat komponenterna i ett växtextrakt och som illustrerar Michail Tsvets experiment med ...