Innehåll: 00-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö0 ... Sova som en stock - Sova tungt, svår att väcka.. *Sprida sig som ringar på vattnet - Något som sprider sig snabbt åt alla håll ... V[redigera , redigera wikitext]. *Vacker som en dag - Någon är mycket vacker. ...
B Mk.V - Höghöjdsbombare med Merlin 21-motorer. FB Mk.VI - Jaktbombflygplan. Samma fasta beväpning som F Mk.II men med ... F Mk.II - Tungt jaktflygplan beväpnad med fyra kulsprutor och fyra automatkanoner. NF Mk.II - Nattjaktflygplan. Identisk med F ...
Förutom andra V-bombare kunde även taktiska flygplan som Gloster Javelin, English Electric Lightning och de Havilland Sea Vixen ... Canberra hade dock inte den räckvidd och lastkapacitet som krävdes av ett tungt, strategiskt bombflygplan. Därför utfärdade ... Lufttankningsförmågan gav V-bombarna i princip global räckvidd, något som demonstrerades genom non-stop flygningar från ... Valiant var den första V-bombaren och utgjorde en viktig del av Storbritanniens kärnvapenförmåga. Den ersattes under 1960-talet ...
... var ett brittiskt tungt bombflygplan som utvecklades av A. V. Roe & Co. (Avro) i slutet av 1930-talet. Det ... Manchester utvecklades som ett svar på en specifikation från Luftministeriet för ett tvåmotorigt tungt bombflygplan som kunde ...
"IVM: Tungt för Nossmy". friidrott.se. 8 mars 2014. http://www.friidrott.se/nyheter.aspx?id=16341. Läst 21 januari 2017. ^ " ... https://media.aws.iaaf.org/competitiondocuments/pdf/4873/Overall-ResultsSet.pdf?v=1090371156. Läst 11 januari 2017. ^ "60 ...
EMD:s lok hade länge tvåtaktsdieslar i V-konfiguration såsom V12, V16 och V20. Dessa hade nästan lika hög verkningsgrad som 4- ... Se video på Youtube med ett tungt godståg i Portland, Oregon: Svenska Hedemora Diesel tillverkade dieselmotorer till många ... Statens Järnvägar delade in diesellok i littera V (för växlingstjänst) och T (för linjetjänst och växlingstjänst). Numera äger ... http://www.youtube.com/watch?v=XVcfEbYDKfU. ^ Churella, Albert J. (1998). From Steam to Diesel: Managerial Customs and ...
Type 99 Virginia Mk IV - Type 100 Virginia Mk V - Type 108 Virginia Mk VI - Type 112 Virginia Mk VII - prototyp. Type 128 ... Vickers Virginia var ett brittiskt tungt bombflygplan som utvecklades ur Vickers Vimy. Planet var i tjänst till inledningen av ... Type 79 Virginia Mk III - Tungt nattbombflygplan för RAF. Försedd med två 468 hk Napier Lion II motorer, sex exemplar ...
Från 1500-talet märks Karl V:s triumfbåge. Runt staden finns miocen kalksten, som använts till byggnader och skulpturer. I ... En framstående arkitekt var Giuseppe Zimbalo, som ritade den tungt dekorerade kyrkan Santa Croce (fullbordad 1646). Lecce har ...
Genom kejsar Karl V:s rättegångsordning av 1532 inskränktes tortyren i någon mån. Men först 1700-talets humanitära idéer bragte ... Christian Thomasius, Cesare Beccaria, Voltaire, Justus Möser med flera uppträdde med tungt vägande ord mot detsamma. 1816 ...
Vanligtvis börjar inte surfaktant i tillräcklig mängd produceras i lungorna förrän omkring v 35, så barn som föds innan dess ... Brist på surfaktant minskar lungkapaciteten och gör att andningen blir mycket arbetskrävande; varje andetag blir lika tungt som ...
v. 2. {\displaystyle E_{k}={1 \over 2}mv^{2}}. ). Se kinetisk energi. Man kan då observera: *Ett tåg är tungt. Ett godståg med ... är teoretiskt ungefär v^2/(260*f), där v=hastighet i km/h och f är adhesionskoefficienten (egentlig formel s=(v/3,6)^2/(2*g*f ... Rörelseenergin ökar linjärt med vikten (m) och med kvadraten på hastigheten (v) (. E. k. =. 1. 2. m. ...
Det tjänstgjorde som tungt bombflygplan i mellersta östern fram till 1925 då det ersattes av Vickers Virginia. Som tränings- ... åtta stöttor på vardera vinghalva och fyra V-formade stöttor från flygplanskroppen. Stabilisatorn var utformad i biplan med ... Flygplanet konstruerades av Reginald Kirshaw Pierson som ett tungt bombplan för bombning av Berlin. Flygplanstillverkaren ...
Tim Sendra på Allmusic kommenterade att "det är betydligt mer energi och glöd på den här skivan". The A.V. Club gav albumet ... Låtarna på Sainthood har ett stundvis varierat sound som dels beskrivits som glatt och dansant, dels tungt och punkinfluerat. ... a b] Murray, Noel (27 oktober 2009). "Tegan & Sara: Sainthood". The A.V. Club. Läst 3 november 2015. ^ [a b] Lukowski, Andrzej ... BBC Music föredrog Saras låtar framför Tegans: "Saras låtar är vimsiga, fyndiga, tungt elektroniska angelägenheter: kalla, ...
Till flottiljen bildades även en fältverkstad (V 30), denna utgick dock 1 oktober 1950. Flottiljen kom dock i praktiken aldrig ... I samband med försvarsbeslutet 1982 kom all tungt transportflyg att knytas till Skaraborgs flygflottilj (F 7). Idag (2018) ...
De tidigare verken kunde uppfattas som tungt och romantiskt "skymningsmåleri" men senare blev målningarna luftigare. "I hans ... Läst 15 maj 2018 Svenskt konstnärslexikon del V, sid 807, Allhems Förlag, Malmö. Libris 8390293 ^ "Fonus: Dödsannonser, ... "Gunilla" (signatur) (26 september 1983). "Spontan glädje och ett tungt och kompakt måleri". Barometern. Hilding, Malena (10 ...
Bruket bars i lag - första laget gick från laven en våning upp, andra laget bar bruket ytterligare en våning, o.s.v. till sista ... Arbetet var tungt, riskfyllt och dåligt avlönat. Yrket mursmäcka eller bruksmäcka finns skriftligt belagt från 1830-talet, men ...
Dessa stubbfräsar är avsedda för ett mer tungt arbete än "handstyrda" -varianter. '"Aggregat"' stubbfräs: Dessa bogseras bakom ... v=vLI-4IJyjcY Vermeer - Stump cutters Legends of stump grinding Stubbrytare Wikimedia Commons har media som rör Stubbfräs. ...
Idag menar tungt vägande opinionsbildare inom argentinsk literatur att hans verk blivit en viktig milstolpe. Abelardo Castillo ... I: Latinamerican Literary Review, v.4, sid. 7-14. Troiano, J. (1974) Pirandellism in the theatre of Roberto Arlt. I: ... Domingo Faustino Sarmiento och Lucio V. Mansilla) eller med mer moderna såsom Julio Cortázar och Rodolfo Walsh, vilka själva ...
... d.v.s. en bred och lång speciellt skyltad ficka där lastbilsekipaget och föraren ryms bredvid vägbanan, placerad på lagom ... Körtips för att ta ett tungt lastbilsekipage upp för och ned för långa branta hala backar finns på YouTube. Några tillverkare ...
Spelaren behöver då ett visst antal resurser, d.v.s. trä, lera och järn. Detta fylls på en gång i timmen olika mycket beroende ... Till de offensiva enheterna räknas yxmän, lätt kavalleri och beridna bågskyttar (ibland även tungt kavalleri). Även spejare kan ... Därutöver kan spelaren ansluta sig till en stam, d.v.s. en grupp spelare som tillsammans samarbetar och stöttar varandra under ... Varje spelare kan ansluta sig till en stam, d.v.s. en grupp spelare som tillsammans samarbetar och stöttar varandra under ...
... dels för att ta emot allmänt tungt gods. På Värtans, Frihamnens och Louddens hamnområde finns det drygt fem mil järnvägsspår. ...
Tungt vatten används som neutronmoderator (och kylmedel) för kärnreaktorer. Deuterium är också ett potentiellt bränsle för ... Vatten som anrikats på molekyler som innehåller deuterium i stället för protium kallas för tungt vatten. Deuterium och dess ... v • r. Grundämnenas isotoper. Nuklidkarta · Lista över isotoper · Väte · Isotop. Väte → Helium. ...
... flyger tungt - 5:23. Brittiska och amerikanska utgåvan Sida A. *Sing Louder Little River - 4:19 ...
Tungt vatten används som neutronmoderator (och kylmedel) för kärnreaktorer. Deuterium är också ett potentiellt bränsle för ... Vatten som anrikats på molekyler som innehåller deuterium i stället för protium kallas för tungt vatten. Deuterium och dess ...
Bindningar med tungt väte kan i IR-spektroskopi skiljas från vanligt väte genom att de vibrerar med en lägre frekvens. 1H är ... I vatten finns tungt vatten (D2O) det vill säga deuteriumoxid men det finns också halvtungt vatten (HDO) det vill säga en ... Deuterium i form av tungt vatten används inom vissa kärnkraftverk för att bromsa snabba neutroner som uppstå vid fission av ... vilket gör att det vanliga vattnet försvinner och lämnar kvar tungt vatten. Inom NMR används deuterade lösningsmedel för att ...
Miranda Ariel Umbriel ^ Arean är härledd från radien r: 4 π r 2 {\displaystyle 4\pi r^{2}} . ^ Volymen v är härledd från radien ... Oberon har en gammal, tungt bekratrad och isig yta vilket visar på lite inre aktivitet. Vissa av kraterbottnarna är mörka, ...
Kommunismens svarta bok, som getts ut över hela världen, användes som ett tungt argument från högern. När ordföranden Jenny ...
I Norge utfördes ett lyckat attentat i Rjukan där tyskarna framställde tungt vatten för att kunna bygga atombomber. De mest ... Norge hade i Rjukan även den enda tillgängliga källan till tungt vatten som behövdes för utveckling av kärnvapen. Fördjupning: ...
Ett tungt bruk med kärnvapen av människorna gjorde liten skada på de avancerande AI-arméerna (som kan ses i The Animatrix). ...
Dess viktigaste komponent till lands var det tungt bepansrade kavalleriet. Detta var emellertid mycket dyrbart att sätta upp ...
Earl Hines lär ska ha turnerat med ett 2 ton tungt instrument på -30-talet. Ungefär samtidigt efter andra världskriget provade ... d.v.s. jazzrocken som uppstod i slutet på 60-talet. Några betydelsefulla namn är Miles Davis, Steely Dan, Weather Report (Joe ... The Pre-Piano lanserades 1946 av Rhodes och 1954 kom Wurlitzers första modell ut. Den första inspelningen med elpiano gjordes ... Clavia Digitalpiano, Clavinet, Piano, Synthesizer, Keyboard Lista över musikinstrument The Rhodes Supersite. ...
Det var med tungt hjärta hon gick till altaret och hon kom inte över att hon var tvungen att ge upp sin dröm om ett fritt liv. ... v • r. Systrarna Brontë. Charlotte. Jane Eyre (1847) · Shirley (1849) · Villette (1853) · The Professor (1857) ... Strax därefter sände Charlotte sin roman The Professor till olika förlag, dock utan framgång - den gavs inte ut förrän 1857.[1] ... 1857 - The Professor (skriven före Jane Eyre, utg. postumt) *Professoren (anonym översättning, Linköping, 1858) ...
D.v.s. hur den uppfyller de förväntningar som man kan ha på tjänsten. Folk har behov av vettig information (inte bara av att ... Därför finns det EMRÅ både tungt vägande praktiska och principiella argument för att göra olika yrkeskategoriträd kongruenta ( ... Columbia Encyclopedia : The quarrel between Corinth and Corcyra over Epidamnus helped to precipitate (431 BC) the Peloponnesian ... Done under the condition that you make sure there are no damaged pages left (you will have to look this up yourself). You must ...
... kännetecknad av ett tungt, hackliknande redskap, det så kallade norrbottniska redskapet, med okänt användningsområde. Kontakt ... v • r. Sveriges landskap. Norrland. Gästrikland · Hälsingland · Härjedalen · Jämtland · Lappland · Medelpad · Norrbotten · ... Hörnberg, Greger; Josefsson, Torbjörn; Liedgren, Lars (2014). "Revealing the cultivation history of northernmost Sweden: ... Evidence from pollen records". The Holocene 24 (3): sid. 318-326. doi:10.1177/0959683613518596.. ...
Möjligheten för karelerna att återvända hem vägde tungt i Finlands politik och en del kretsar såg möjligheten att också göra ... v • r. Schengensamarbetet. Schengenområdet1. Belgien · Danmark2 · Estland · Finland · Frankrike3 · Grekland · Island · Italien ... CIA - The World Factbook, Finland, Findikator.fi, [1]. *^ "Arkiverade kopian". Arkiverad från originalet den 10 april 2011. ... Jason Lavery; The History of Finland, Westport, Greenwood Press, 2006. (engelska). *Suomen historian pikkujättiläinen, Werner ...
Armén skulle reduceras till 100 000 man, tungt artilleri, stridsvagnar, ubåtar och flygvapen förbjöds och antalet örlogsfartyg ... v • r. Första världskriget. Tidsaxel · Bakgrund · Upptakten · Utbrottet · Stämningarna vid utbrottet · Västfronten · Östfronten ...
"Ola Salos rockopera KULT presenterar tungt artistuppbåd". Sveriges Radio. 10 juni 2013. http://sverigesradio.se/sida/gruppsida. ... v • r. The Ark. Ola Salo · Mikael Jepson · Martin Axén · Lars Ljungberg · Sylvester Schlegel · Jens Andersson. Martin ... We Are The Ark · In Lust We Trust · State of the Ark · Prayer for the Weekend · In Full Regalia ... Hedwig and the Angry Inch John Cameron Mitchell och Stephen Trask. Hugo Hansén. Göta Lejon ...
Körtips för att ta ett tungt lastbilsekipage upp för och ned för långa branta hala backar finns på YouTube[48]. ... d.v.s. en bred och lång speciellt skyltad ficka där lastbilsekipaget och föraren ryms bredvid vägbanan, placerad på lagom ... Six Days on the Road[58] med Dave Dudley.. *Truck Drivin' Song[59] av Weird Al Yankovic handlar om en kvinnlig lastbilschaufför ... Understanding the effects of introducing lorry charging in Europe *^ "Högersväng en dödsfälla för cyklister". Svenska Dagbladet ...
Konvojen bestod av 4 500 trupper från 16:e och 230:e infanteriregementena, vissa marinsoldater, två batterier av tungt ... http://books.google.com/books?id=xtaTS-POl-UC&printsec=frontcover&source=gbs_navlinks_s#v=onepage&q=&f=false. ... såsom tungt artilleri, fordon och mycket mat och ammunition, från att transporteras till Guadalcanal tillsammans med dem. ... Rose, Lisle Abbott (2002) (på engelska). The Ship that Held the Line: The USS Hornet and the First Year of the Pacific War. ...
Gruppen kidnappar Fischer men de attackeras av tungt beväpnade projektioner av Fischers undermedvetna, som tränats för att ... v • r. Filmer regisserade av Christopher Nolan. Following (1998) · Memento (2000) · Insomnia (2002) · Batman Begins (2005) · ... The Prestige (2006) · The Dark Knight (2008) · Inception (2010) · The Dark Knight Rises (2012) · Interstellar (2014) · Dunkirk ...
A.Isaksson, M.Olsson, V.Nilsson Lindelöf, A.Granqvist, M.Lustig, E.Forsberg, K.Källström, O.Lewicki, S.Larsson, Z.Ibrahimovic ... och en nickduell att bollen kom fram till Éder som vek in och fick prickskjuta in 1-0 för Italienarna vilket var väldigt tungt ... "https://www.youtube.com/watch?v=dzB7RlqwFHc. Läst 5 januari 2016.. *^ "Galna målgester". Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se ... "https://www.youtube.com/watch?v=N_QZW5kK5_A. Läst 8 januari 2016.. ...
Den länkade konstruktionen gör att barriären fångar upp påkörande fordon lagom mjukt, d.v.s. med godkänt Acceleration Severity ... Några få av dessa har vägtullar, många saknar vägren och är idag väldigt tungt belastade. ... Arkiverad 9 augusti 2009 hämtat från the Wayback Machine. *^ Engelskspråkiga Wikipedias artikel Speed limit, 12 april 2007 och ... Så sent som 1937 invigdes den första motorvägen, "The Pennsylvania Turnpike". Men landet har senare tagit ledningen med klart ...
... var ett brittiskt fyrmotorigt tungt bombflygplan som användes av bland annat brittiska flygvapnet under ... överlevande när hans Halifax Mk V sköts ner över Tyskland 1944. Denna artikel om flygplan och luftfarkoster saknar väsentlig ... Bilder & media Besättningar på Halifax och deras erfarenheter One of the Many Berättelse av en flygingenjör The Handley Page ...
Tungt snöfall om vintern leder till omfattande vårflod som ofta skapar allvarliga skador längre ner. Avrinningen från bergen ... v • r. Asien. Afghanistan · Armenien1 · Azerbajdzjan1 · Bangladesh · Bahrain · Bhutan · Brunei · Burma (Myanmar) · Cypern1 · ... The Spektator - Oberoende turism och kultur tidskrift (engelska). *Kirgizistans regering, officiell webbplats (ryska, engelska ... Kirgizistan mot enpartistyre Arkiverad 26 oktober 2007 hämtat från the Wayback Machine., från DN.se ...
... intygade att han hade sett ett flertal tungt beväpnade poliser. ... v • r. Nobelpristagare i litteratur. 1901-1925. Prudhomme (1901 ... Über Heinrich Böll in der Sowjetunion Arkiverad 8 april 2008 hämtat från the Wayback Machine. von Peter Bruhn u. Henry Glade ... Bölls semesterhus på Achill Island och hans hus i Langenbroich utgör The Böll Cottage och Heinrich Böll Haus där stipendiater ... Grefe C, Soboczynski A. Wo ist Böll? Zeit Magazin Leben 2. August 2007 Arkiverad 22 mars 2008 hämtat från the Wayback Machine. ...
VVER V-446. 915 MWe. 1996-01-01. 2011-09-03. 2013-09-23[19]. ... Arak - fabrik för utvinning av tungt vatten. *Bushehr - ... Tanya Ogilvie-White,'The Defiant States,' s.254. *^ "Iran launches Bushehr nuclear power plant". RIA Novosti. 12 september 2011 ... Yossi Melman, Meir Javedanfar, The Nuclear Sphinx of Tehran, Basic Books, 2008 sid.89-90. ... "Iran Affairs: Blasts from the Past: Western Support for Iran's Nuclear program". 2008. Arkiverad från originalet den 6 december ...
Körkort E - tungt släp. Krävs när fordonskombinationen överstiger 3.500 kg samtidigt som släpet väger mer än 750 kg. ... För större bussar och släp krävs i Sverige högre behörighet, D för buss (busskort) och DE för buss med tungt släp. En ... Det bliver fortsat mere sikkert at færdes i trafikken Arkiverad 30 december 2013 hämtat från the Wayback Machine. ...
Hill, R.V., Witmer, L.M., Norell, M.A. 2003. A New specimen of Pinacosaurus grangeri (Dinosauria: Ornithischia) from the Late ... fyrbent växtätande dinosaurie täckt av tungt benpansar i form av roddbåts-formade plattor, utan den benklubba i änden av ... Rulers of the Mesozoic. Yale Review 3: 352-363. ^ [a b] Kirkland, J.I., Britt, B., Burge, D.L., Carpenter, K., Cifelli, R., ... Phylogenetic analysis of the Ankylosauria. In: Carpenter, K. (Ed.). The Armored Dinosaurs. Bloomington: Indiana University ...
53-65(13). V.F. Buchwald, Thermal Migration III: Its Occurrence in Cape York and Other Iron Meteorites, Meteoritics, Vol. 22, ... Genom att analysera sammansättningen kunde Buchwald också konstatera att en meteorit - ett 1,66 kilo tungt fragment som kallas ... Buchwald, V F (1992). "On the Use of Iron by the Eskimos in Greenland". Materials Characterization 29 (2): sid. 139-176. doi: ... The new solar system. Cambridge University Press, 1999, ISBN 0-521-64587-5 ^ Peary sid. 146. ^ Peary sid. 148-149 och 553 ff. ...
Därefter ska gravplatsen vara tungt bevakat tills att nytt gräs växt upp över graven det kommande året. Efter att Djingis khan ... https://books.google.se/books?id=RVrYAQAAQBAJ&lpg=PA13&ots=VVnBpWyDta&dq=Erdeni%20Tobchi&hl=sv&pg=PA45#v=onepage&q&f=false ... https://books.google.se/books?id=A8Y9B5uHQcAC&pg=PR21&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false Ji, Yang (2006). Imperial mausoleums of ... ISBN 91-37-08045-8 Weatherford, Jack (2005) (på engelska). Genghis Khan and the Making of the Modern World. Broadway Books. ...
"The Naturalist" vilket ger spelaren fyra kor eller "The General" som ger spelaren tolv musketörer och en liten mängd tungt ... V:Imperial Age. *R:Revolution (Går inte att uppnå från Imperial Age, utan endast från Industrial Age.) ... "Glu Mobile Reveals North American Lineup of Games for the First Quarter of 2009. Glu Mobile Inc. Arkiverad från originalet den ... De fem huvudbyggnaderna är The New World Trading Company, the Military Academy, the Cathedral, the Manufacturing Plant och the ...
... vilket kunde tilldelas personer med tungt arbete ... V - Vete. *VR - mjöl och bröd. *X - beredskapskort. *Y - tobak ...
Regeringsansvaret i regeringen Sipilä (2015-2017) kom också att bli tungt för partiet. Hösten efter regeringsbildningen 2015 ... v • r. Riksdagspartier i Finland. Samlingspartiet · Socialdemokraterna · Sannfinländarna · Centern · Vänsterförbundet · Gröna ... www.spiegel.de/international/europe/brussels-fear-of-the-true-finns-rise-of-populist-parties-pushes-europe-to-the-right-a- ... "Brussels' Fear of the True Finns: Rise of Populist Parties Pushes Europe to the Right". Spiegel Online. http:// ...
AC-130U Spooky - en tungt beväpnad version för markunderstöd och markattack, bland annat utrustad med en 105 mm och en Bofors ... v • r. Svenska militära flygplans- och helikopterbeteckningar. Attackflygplan (A). A 1 · A 21 · A 21R · A 29 · A 32 · A 36 · AJ ... AC-130H Spectre - en tungt beväpnad version för markunderstöd och markattack, bland annat utrustad med en 105 mm och två Bofors ... a b c d] 841 has left the building *^ "Rapport Tp 84 - Riksarkivet - Sök i arkiven". sok.riksarkivet.se. http://sok.riksarkivet ...
... använde sig främst av Fender Stratocaster-gitarrer, men också av diverse Gibson-modeller, till exempel Flying V, ... Hendrix led under sina sista år i livet av sömnproblem och tungt drogmissbruk. Hans flitiga turnerande slet också på honom, ... Burning of the Midnight Lamp · Crosstown Traffic · Fire · Foxy Lady · Hey Joe · Little Wing · Purple Haze · Voodoo Child ( ... Are You Experienced? · Axis: Bold as Love · Smash Hits · Electric Ladyland · Band of Gypsys · The Cry of Love · Rainbow Bridge ...
... tillräckligt snabbt för att hinna upp och skjuta ner V-1-robotar. Totalt 303 V-1:or sköts ner av Spitfires, något som endast ... Marktrupperna drabbades också av svåra förluster, främst av tyskt artilleri, bland annat tungt järnvägsartilleri. För att ... PR Mk.V - Fotospaningsversion med en sidomonterad kamera. 1 byggd.. *PR Mk.VI - Fotospaningsversion med två F-8 kameror med 203 ... F Mk.V - Version med Merlin 45-motor på 1 440 hk och insprutningsförgasare okänslig för negativa g-krafter. A-, B- eller C- ...
När en högenergetisk proton accelereras mot ett mål av ett tungt grundämne, produceras vid kollisionen ett antal ... v • r. Kärnprocesser. Radioaktivt sönderfall. Alfasönderfall · Betasönderfall · Gammastrålning · Klustersönderfall · Dubbelt ... Forskningsanläggningen ESS Arkiverad 6 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Den här artikeln är helt eller delvis baserad ...
I Nordanfrån (1898) skriver Agrell att det är " ett tungt kvinnoarbete att sno om passionens vändskifva". Kvinnorna ... Från land och stad : skildringar / med 14 teckningar af V. Andrén. Stockholm: Seligmann. 1884. Libris 19481284. http://hdl. ... Bakom maskerna - det dolda budskapet hos kvinnliga 1880-talsförfattare = Behind the masks - the concealed message in novels by ... http://libris.kb.se/hitlist?f=simp&q=alfhild+agrell&r=&m=50&s=rc&t=v&d=libris&p=2. Läst 17 juli 2014.. ...