Systemiska sjukdomar innefattar flera autoimmuna sjukdomar. Också psykiska störningar som ångeststörningar och depression kan ... Glossodyni kan uppkomma med eller utan förändringar av tungans utseende. Inflammation av tungan är vanligt. Orsaken kan vara ... Lokala sjukdomar innefattar glossit, muncancer, överkänslighet mot ämnen som intagits i munnen, sur mage, munsvamp, och ...
Föreningen Neuromuskulära sjukdomar i Sverige (NMiS) ansvarar för det svenska patientregistret medan TREAT-NMD hanterar den ... Små snabba muskelryckningar (fascikulationer) i tungans alltför tunna muskulatur är karaktäristiskt för SMA I. Barnen har ... Spinala muskelatrofier (SMA) är en grupp ärftliga sjukdomar, där motoriska nervceller i mellanhjärnan, förlängda märgen och ... 2013 finns det ett svenskt patientregister med syfte att samla information om människor som lever med neuromuskulära sjukdomar ...
Sällsynta diagnoser/genetiska sjukdomarRedigera. *Ågrenska: Ågrenska är ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser ... Små snabba muskelryckningar (fascikulationer) i tungans alltför tunna muskulatur är karaktäristiskt för SMA I. Barnen har ... Föreningen Neuromuskulära sjukdomar i Sverige (NMiS) ansvarar för det svenska patientregistret medan TREAT-NMD hanterar den ... Spinala muskelatrofier (SMA) är en grupp ärftliga sjukdomar, där motoriska nervceller i mellanhjärnan, förlängda märgen och ...