inklusive detaljinformationer) ^ [a b c d] C. J. Ludt, W. Schroeder, O. Rottmann, R. Kuehn (June 2004). "Mitochondrial DNA ... https://web.archive.org/web/20080409130306/http://www.wzw.tum.de/wildbio/paper/cerphyl.pdf. ^ [a b] H. Mahmut, R. Masuda, M. ... Cervus nippon på IUCN:s rödlista, auktor: Harris, R.B. 2008, besökt 13 april 2010. ^ Handbok för jägare och jagtvänner, Th. ... Undersökningarna av populationernas mitokondriella DNA (Randi et al. 2001) indikerar däremot att Cervus canadensis och Cervus ...
DNA-studier visar dock att större papegojnäbb och den amerikanska arten messmyg (Chamaea fasciata) är inbäddade i släktet. ... R.-C. Lin, F. Lei, C. Robson, L.M. Hung, W. Liang, F. Zhou, L. Han, S.-H. Li, and X. Yang (2011), Beyond a morphological ... Kon Tum) Vissa urskiljer även underarten garhwalensis med utbredning i norra Indien. Svartstrupig papegojnäbb är en liten (11,5 ...
Wagler,J. (1833) , Isis von Oken 26: 896, 897 ^ Eichwald, E. (1831) Zoologia specialis, quam expositis animalibus tum vivis, ... 2000) Phylogenetic relationships of the family Agamidae (Reptilia: Iguania) inferred from mitochondrial DNA sequences., ... R., Crochet, P.-A., Kaska, Y., Avci, A. & Yeniyurt, C. 2012 Stellagama stellio Från: IUCN 2012. IUCN Red List of Threatened ... tum fossilibus potissimuni rossiae in universum, et poloniae in specie, in usum lectionum publicarum in Universitate Caesarea ...
DNA-studier visar dock att den inte är nära släkt med typarten för släktet rödstjärtad minla (Minla ignotincta) utan är ... Moyle, R.G., M.J. Andersen, C.H. Oliveros, F. Steinheimer, and S. Reddy (2012), Phylogeny and Biogeography of the Core Babblers ... berget Ngoc Linh i provinsen Kon Tum) Underarten cinereigenae inkluderas ofta i yunnanensis. Arten har tidigare placerats i ...
Moyle, R.G., M.J. Andersen, C.H. Oliveros, F. Steinheimer, and S. Reddy (2012), Phylogeny and Biogeography of the Core Babblers ... DNA-studier visar dock att den tillhör en grupp små tättingar bestående av papegojnäbbar (Conostoma samt det numera uppdelade ... Berget Ngoc Linh i provinsen Kon Tum) Lioparus chrysotis swinhoii - södra Kina (södra Shaanxi, centrala Sichuan, nordöstra ... Tidigare placerades arten i släktet Alcippe, men DNA-studier visar att arterna i Alcippe endast är avlägset släkt med varandra ...
Howard R. Turner (1997), Science in Medieval Islam: An Illustrated Introduction, p. 184. University of Texas Press, ISBN 0-292- ... med en jämn diameter och märkt varje tum. Eftersom dessa ljus brann ungefär i fyra timmar, gick det runt 20 minuter mellan ... http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/pda/A659892?s_id=1. Läst 22 juni 2008. ^ "Catholic Encyclopedia: Glastonbury Abbey". Kevin Knight ... Marrison, W. A.; Horton, J. W. (February 1928). "Precision determination of frequency". I.R.E. Proc. 16 (2): sid. 137-154. doi: ...
Tillväxten går mycket fort, och uppmätningar har visat att hornen kan växa upp till en tum per dygn (cirka 2,5 cm). I skiftet ... 154 (en art med sju underarter) ^ Heptner & Nasimovitj (2004) s.26 ^ [a b c d e] Hundertmark, K., J., Browyer, R. T. (2004). ... Horn från en älg hittades 1972 och hår som upphittades 2002 tillskrevs efter DNA-tester likaså älgen. Därefter ökades sökandet ...
Populära accessoarer bland skinnskallar är smala (ett mått anses vara max 1/2 eller 3/4 tum) hängslen och påsydda tygmärken. ... Uttalat politiska grupperingar inom skinnskallekulturen är främst R.A.S.H. ("Red and Anarchist Skinheads") eller Redskins med ... a b] http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A427213 ^ http://www.queensofvintage.com/british-street-style-skinheads ^ Subcultures, pop ...
Dessa s.k. fria radikaler skadar cellkärnornas arvsmassa (DNA) och reparationssystem. Celler är känsligast för joniserande ... Cancercell · cancerframkallande ämnen · cancergener · cysta · metaplasi · metastas · tumör. Förebyggande och behandling. ...
Akromegali orsakas oftast av en godartad GH-producerande tumör och kommer inte leda till att personen växer på längden. ... DNA-transkription med mera. GH leder till glukoneogenes, det bryter ner lipider, och påverkar kvävebalansen. ...
ISBN 9283204298 ^ Hart, MG; Garside, R; Rogers, G; Stein, K; Grant, R (30 April 2013). "Temozolomide for high grade glioma.". ... metylering) kan promotor av gener som kodar för DNA-repareringsenzym till exempel MGMT (metylguanin DNA metyltransferas) tystas ... Majoriteten av tumörerna uppstår de novo (inte från en tumör av lägre malignitetsgrad) och benämns då som primära glioblastom. ... MGMT är viktig för att laga den kemoterapeutiska DNA-modifikationen som temozolomid gör och kommer alltså att påverka svaret på ...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab] Tunkel AR; Hartman BJ; Kaplan SL; Kaufman, Bruce A.; Roos, Karen L ... är en teknik som används för att amplifiera små mängder DNA för att detektera förekomst av bakteriellt eller viralt DNA i ... tumör eller abscess) eller om det intrakraniella trycket är förhöjt, eftersom det kan leda till inklämning. Om någon är i ... a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z] Sáez-Llorens X, McCracken GH (June 2003). "Bacterial meningitis in ...
Orsaken att cancerceller uppstår är skada i DNA. Skador på DNA kan normalt repareras, men denna läkning har uteblivit vid ... Alla cancerceller leder inte till utbrott av cancer, eftersom tumören kan vara en så kallad sovande tumör, vilket då innebär ... Grivennikov, Sergei I., Florian R. Greten, and Michael Karin. "Immunity, inflammation, and cancer." Cell 140.6 (2010): 883-899 ... Viss skada på DNA kan härledas till åldrande och åldersrelaterade problem med cellnybildning. Det finns i en vanlig cancercell ...
Papas, T.S., Pry, T.W., Schafer, M.D. and Sonstegard, R.A. 1977. Presence of DNA polymerase in lymphosarcoma in northern pike ( ... är den maligna tumör som gäddsarkom utgör. Gäddsarkom ses vanligtvis på könsmogna gäddor över tre års ålder, mestadels på ... Brown, E.R., Keith, L., Hazdra, J.J., and Arndt, T. 1975. Tumors in fish caught in polluted waters: Possible explanations. ... a b c d] Aman, A. R. 1995. A Recent Review of Retroviral Diseases of Fish and Suggestions for Future Research. A research paper ...
Uttalat politiska grupperingar inom skinnskallekulturen är främst R.A.S.H. ("Red and Anarchist Skinheads")[27] eller Redskins[ ... Populära accessoarer bland skinnskallar är smala (ett mått anses vara max 1/2 eller 3/4 tum) hängslen[11] och påsydda tygmärken ... a b] http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A427213 *^ http://www.queensofvintage.com/british-street-style-skinheads ...