Vermox reagerar med tubulin i maskens tarmceller vilket orsakar autolys hos masken, som innebär att cellvävnaden bryts ner av ...
Den har ett cellskelett av tubulin som används för motilitet och för stadga. Den har fyra kromosomer och kan även innehålla ...
De består av proteinenheter kallade tubulin som var och en består av två proteiner. En spitaltrave av tretton underenheter ...
... är ett av flera små klotformiga proteiner. De är viktiga beståndsdelar i mikrotubulerna, som är en del av cellskelettet ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Mikrotubuli är polymerer av tubulin och bygger upp cellskelettet som ger cellen stöd och form. Mikrotubuli betyder "små rör" ... De består av proteinenheter kallade tubulin som var och en består av två proteiner. En spitaltrave av tretton underenheter ...
... är ett av flera små klotformiga proteiner. De är viktiga beståndsdelar i mikrotubulerna, som är en del av cellskelettet ... "Tubulin". Svensk MeSH. Karolinska Institutet. https://mesh.kib.ki.se/term/D014404/tubulin. Läst 30 september 2020.. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Tubulin&oldid=48300329" ...