Ett annat exempel är variationer av genen för tryptofanhydroxylas, som avgör hur mycket serotonin som bildas, och som verkar ha ...
De enterokromaffina cellerna använder det hastighetsbegränsande enzymet tryptofanhydroxylas-1 (TPH-1) för att syntetisera ...
... det vill säga tryptofanhydroxylas-2 (TPH2)-genen, är också viktig. Det är även tänkbart att serotoninrelaterade genvarianter ...
Tillståndet har visat sig vara associerat med en polymorfism i genen för tryptofanhydroxylas, som är hastighetsbestämmande ...
... är ett enzym som är involverat i syntesen av serotonin från aminosyran tryptofan. Det verkar genom att ... Tryptofanhydroxylas är ett av flera enzym som bestämmer serotoninnivåerna hos individer, och olika varianter av genen som kodar ... Bland annat har man visat att en genpolymorfism av tryptofanhydroxylas syns oftare hos patienter med borderline ... för tryptofanhydroxylas är korrelerade till olika personlighetsdrag. ...
Genen som kodar för hjärnans serotoninsyntes, det vill säga tryptofanhydroxylas-2 (TPH2)-genen, är också viktig. Det är även ...