Triticum duelongatum · Triticum duromedium · Triticum edwardii · Triticum fungicidum · Triticum kiharae · Triticum macha · ... Triticum polonicum · Triticum sphaerococcum · Triticum teres · Triticum timococcum · Triticum timopheevii · Triticum ... Triticum borisovii · Triticum carthlicum · Triticum dicoccon · Triticum dimococcum · ... Speltvete (Triticum spelta alternativt Triticum aestivum spelta), även kallat dinkel, spelt, dinkelvete, sandvete och ...
Tilletia tritici var. laevis (J.G. Kühn) Kawchuk 1988[1]. Tilletia foetida (Wallr.) Liro 1920[2]. Tilletia foetens (Berk. & M.A ...
Triticum unilaterale Linné. Triticum maritimum Viv.. Triticum lolioides var. aristatum Triticum hispanicum Viv.. Triticum ... Triticum halleri var. aristatum Triticum biunciale Vill.. Nardurus woronowii Schischk.. Nardurus unilateralis (Linné) Boiss.. ...
För cirka 10 000 år sedan domesticerades två vetesorter; enkornsvete (Triticum boeoticum) och emmervete (Triticum dicoccum)[7][ ... Phylogenetic relationships of Triticum and Aegilops and evidence for the origin of the A, B, and D genomes of common wheat ( ... Enkornsvete är en diploid vetesort medan emmervete är triploid och uppstod ur en korsning av de diploida arterna Triticum ... Genes encoding plastid acetyl-CoA carboxylase and 3-phosphoglycerate kinase of the Triticum/Aegilops complex and the ...
Tritici syftar på vetets släktnamn Triticum. ^ (1996) , database, NODC Taxonomic Code ^ Ernst Rietz: Svenskt dialektlexikon, ... Veteål (Anguina tritici) är en rundmask som lägger sina ägg i kärnorna på växande vete. Kärnorna drar sig då samman, blir ... Enligt Catalogue of Life ingår Anguina tritici i släktet Anguina och familjen Tylenchidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten ... Orrell T. (custodian), 2011-04-26 ^ [a b] Dyntaxa Anguina tritici ^ Edmund Wenström & Erik Lindgren: Engelsk-svensk ordbok, ...
Triticum repens L.; Elytrigia repens (L.) Nevski)" (på Engelska). Journal of Ecology 51 (3): sid. 783-794. http://www.jstor.org ...
tritici. Soil Biology & Biochemistry 28:561-567. ^ Moody SA, Piearce TG, Dighton J. (1996) Fate of some fungal spores ...
ITIS Wikimedia Commons har media som rör Triticum. Bilder & media Wikispecies har information om Triticum. Artförteckning. ... Enkornsvete (Triticum monococcum) började odlas för minst 10 000 år sedan, och nu är vetet jordens mest odlade sädesslag med ... Vetesläktet (Triticum) är ett släkte gräs med cirka 20 vildväxande och odlade arter. Det har sitt ursprung i "Bördiga halvmånen ...
WCSP: World Checklist of Selected Plant Families ^ [a b] Dyntaxa Triticum durum Wikimedia Commons har media som rör Triticum ... Durumvete eller ibland hårdvete (Triticum durum) är en art i familjen gräs. Durumvete innehåller hög halt av glutenproteiner ...
... är ett livsmedel som framställs från hjärtbladen av vete, Triticum aestivum. Det säljs antingen som juice eller ...
... (Triticum compactum) är en gräsart som beskrevs av Nicolaus Thomas Host. Enligt Catalogue of Life ingår Kubbvete i ... Wikimedia Commons har media som rör Triticum compactum. Bilder & media Denna artikel om veten saknar väsentlig information. Du ... WCSP: World Checklist of Selected Plant Families ^ [a b] Dyntaxa Triticum compactum ^ Det svenska jordbrukets historia, ...
... (Triticum turanicum) är en gräsart som beskrevs av Moisej Markovič Jakubziner. Triticum turanicum ingår i släktet ... Att den tillhör triticum turgidum är klart, men undergruppen kan vara polonicum, turanicum, durum, eller en hybrid. ^ Jakubz., ... WCSP: World Checklist of Selected Plant Families Wikimedia Commons har media som rör Triticum turanicum. Bilder & media ...
... är en art i släktet vete, som kan avse både den vilda arten Triticum boeoticum, och den domesticerade formen, ... Triticum monococcum. De vilda och domesticerade formerna kan antingen anses vara olika arter, eller underarter till T. ... "Lack of intestinal mucosal toxicity of Triticum monococcum in celiac disease patients". Scand. J. Gastroenterol. "41" (11): ss ...
ISBN 91-88264-38-6) Se Ustilago nuda/tritici på Dyntaxa. Dyntaxa bibehåller dock uppdelningen i U. tritici s.str. och U. nuda ... Ustilago tritici, angiper vete majssot Ustilago maydis, angriper majs Sporisorium scitamineum, angriper sockerrör potatissot, ...
I den svenska databasen Dyntaxa används istället namnet Euxoa tritici. Vetejordfly ingår i släktet Euxoa och familjen nattflyn ...
... (Triticum turgidum dicoccum alternativt Triticum turgidum eller Triticum dicoccum) kallas även emmer och tvåkornsvete ...
Det kan bland annat avse Hundäxing (Dactylis glomerata) i Småland och Kvickrot (Triticum repens) i Västerbotten. Johan Ernst ...
... maculans som orsakar Torröta samt Leptosphaeria tritici som åstadkomer svartpricksjuka hos korn. ^ [a b] Bisby F. ...
odlades i både Zagros och Levanten tvåradigt korn (Hordeum spontaneum), emmer (Triticum dicoccoides) och enkorn (Triticum ...
Termen biologi i dess moderna betydelse verkar ha introducerats utan hjälp av varandra av Karl Friedrich Burdach (1800), Gottfried Reinhold Treviranus (Biologie oder Philosophie der lebenden Natur, 1802), och Jean-Baptiste Lamarck (Hydrogéologie, 1802).[4][5] Ordet kommer från grekiskans βίος, "bios" ("liv") och suffixet λογία, "logia" (studerande av). Även om biologi i dess moderna form är en relativt ny vetenskap, har byggstenarna till den studerats sedan antiken, precis som mycket annat inom vetenskapen. Naturfilosofi studerades så tidigt som i de antika civilisationerna Mesopotamien, Egypten, Indiska subkontinenten och Kina. Den moderna biologins ursprung och ansatser att studera naturen, brukar ofta spåras tillbaka till antikens Grekland.[6] Aristoteles var den som bidrog mest till utvecklingen. Hans "Historia Animalium" och andra verk där han beskrev naturalism, är speciellt viktiga, tillsammans med senare empiriska arbeten, som fokuserade på biologiska orsaker och ...
... (Triticum spelta alternativt Triticum aestivum spelta), även kallat dinkel, spelt, dinkelvete, sandvete och ...
Odlingsspår efter Triticum boeoticum, vildformen av enkorn förekommer i fynd från nordöstra Syrien, omkring 11 500 år gamla. ... Vete, vanligt vete, borstvete eller brödvete (Triticum aestivum) är en underart i familjen gräs som ibland räknas som art. Det ... I Norden förekommer såväl emmervete, enkornsvete och vanligt vete eller någon närbesläktad (kornen från triticum aestivum, ... brödvete och triticum compactum, kubbvete kan inte skiljas åt i förkolnad form) redan under tidigneolitikum. Från ...
Det är en av de nordligaste platserna i Europa där det går bra att odla durumvete (Triticum durum), som används för ...
Libris 3450309 Tvaerghveden (Triticum compactum Host) og Engelsk Hvede (Triticum turgidum L.) : Traek af to dyrkede Hvedearters ...
... raabei Plectus rhizophilus Plectus rivalis Plectus sambesii Plectus similis Plectus tenuis Plectus thornei Plectus tritici ...
Triticum Fungi - Morchella esculenta Stramenopila/Chromista - Fucus serratus Bacteria - Gemmatimonas aurantiaca (- = 1 ...
tritici (Pers.) Brunaud 1878[1]. Uredo tritici Pers.[2]. Ustilago tritici är en svampart[3] som först beskrevs av Christiaan ... Ustilago tritici ingår i släktet Ustilago och familjen Ustilaginaceae.[4][5] Inga underarter finns listade i Catalogue of Life. ... http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2011/search/all/key/ustilago+tritici/match/1. Läst 24 september 2012.. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ustilago_tritici&oldid=27606788" ...
... signata Anisoplia sila Anisoplia taocha Anisoplia tempestiva Anisoplia tenebralis Anisoplia thessalica Anisoplia tritici ...