Det förekommer även mono-, di- och trisackarider samt stärkelse hos växter, men dessa används inte i medicinskt syfte. ...
... men ibland disackarider eller trisackarider. Se European Food Safety Authority, 23 maj 2013, Scientific Opinion on the re- ...