Vanliga varianter är med alkyner, vilket ger 1,2,3-triazoler, samt med nitriler, vilket ger tetrazoler. Azider kan fotokemiskt ...
Vid sjukdomsutbrott finns enbart ett fåtal preparat med triazoler, främst protiokonazol eller benzimadazol-komponenter som ...
1H-1,2,3-Triazol 2H-1,2,3-Triazol 1H-1,2,4-Triazol 4H-1,2,4-Triazol Derivat av triazoler används som antimykotikum, däribland ...