Huvudartikel: Treponema pallidum Treponema pallidum, underart pallidum är en spiralformad, gramnegativ och mycket rörlig ... Treponema pallidum är en mycket tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som inte går att färga med gramfärgning. Man har ... överförbar infektion som orsakas av spiroketbakterien Treponema pallidum, underart pallidum. Den primära överföringsvägen är ... a b c d e f g h i j k] Stamm LV (February 2010). "Global Challenge of Antibiotic-Resistant Treponema pallidum". Antimicrob. ...
Syfilis - Sexuellt överförbar infektion orsakad av bakterien Treponema pallidum. Flatlus - Infektion i könsbehåringen av lusen ...
Treponema pallidum endemicum), pinta (Treponema pallidum carateum), och syfilis (Treponema pallidum pallidum). Framboesi ... Treponema pallidum pertenue. Ordet framboesi kommer av franskans framboise, hallon.[källa behövs] Symptomen börjar med en ... Andra relaterade treponema-orsakade sjukdomar är bejel ( ...
Syfilis (Treponema pallidum). *Gonorré (Neisseria gonorrhoeae). *Klamydiainfektion (Chlamydia trachomatis). *Mjuk schanker ( ...
... orsakades av bakterien Treponema pallidum. Ehrlich inledde därför ett systematisk sökande efter användbara substanser som ... skulle kunna ha verkan mot T. pallidum. Efter planmässigt genomförda försök med hundratals olika arsenikföreningar på djur, som ...
Medicinskt intressanta är de tre släktena Borrelia, Leptospira och Treponema där syfilisspiroketen T. pallidum, ...
Aseptisk meningit kan också orsakas av infektion med spiroketer, en typ av bakterier som inkluderar Treponema pallidum (orsaken ...
... är en tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som orsakar syfilis hos människor. Den är sexuellt ... T. pallidum är väldigt känslig och dör snabbt om den hamnar utanför kroppen. Hittills har inga lyckade försök att odla den på ... Eftersom T. pallidum inte går att odla bekräftas en syfilisdiagnos genom att man letar efter antikroppar mot dem. Två olika ... Den har även en väldigt lång generationstid (24-30 timmar). T. pallidum behandlas normalt med penicillin med lyckat resultat, ...
Yersinia pestis Sinorhizobium meliloti Streptomyces coelicolor Treponema pallidum Mycoplasma hominis Staphylococcus aureus ...
... över bakterien Treponema pallidum, vilken orsakar syfilis, och över ultravisibla virus, bland annat odling av dessa. År 1919 ...
Typer och dess orsakande organism Bakterier Syfilis (Treponema pallidum) Gonorré (Neisseria gonorrhoeae) Klamydiainfektion ( ...
Syfilisbakterien (Treponema pallidum) som är en relativt närbesläktad spiroketart orsakar ett likartat sjukdomsförlopp med en ...
Syfilis (Treponema pallidum). *Gonorré (Neisseria gonorrhoeae). *Klamydiainfektion (Chlamydia trachomatis). *Mjuk schanker ( ...
... över bakterien Treponema pallidum, vilken orsakar syfilis, och över ultravisibla virus, bland annat odling av dessa. År 1919 ...