Tidigare kända medel av detta slag var vid detta tillfälle kininet mot frossa och i viss mån även salicylpreparaten mot akut ... orsakades av bakterien Treponema pallidum. Ehrlich inledde därför ett systematisk sökande efter användbara substanser som ... Före införandet av arsfenamin hade specifika medel mot sjukdomar orsakade av bakterier ej kunnat framställas, medan sjukdomar ...
... kan behandlas med bakteriedödande medel lokalt med ett bandage under ett par dagar. Bäst förebyggs sjukdomen ... Sjukdomen orsakas framförallt av spiroketer ur släktet Treponema, som återfinns i de skadade områdena. Digital dermatit känns ...
Sjukdomen orsakas av bakterien Treponema spp, ibland även tillsammans med bakterierna Fusobacterium necrophorum och ... Antibiotikabehandlingen kompletteras med behandling med icke-steroida antiinflammatoriska medel (så kallade NSAID-preparat). ...
Huvudartikel: Treponema pallidum Treponema pallidum, underart pallidum, är en spiralformad, gramnegativ och mycket rörlig ... Antibiotikaresistens har utvecklats mot ett antal medel inklusive makrolider, klindamycin och rifampin. Ceftriaxon, ett tredje ... Treponema pallidum är en mycket tunn spiroket (5-15 µm lång och 0,15 µm tjock) som inte går att färga med gramfärgning. Man har ... a b c d e f g h i j k] Stamm LV (February 2010). "Global Challenge of Antibiotic-Resistant Treponema pallidum". Antimicrob. ...