De forskningsmetoder som används är framförallt ljusmikroskopi, svepelektronmikroskopi, transmissionselektronmikroskopi, och ...