Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Transkriptionsfaktorer, som styr genuttrycket. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ...
Detta motiv förekommer i transkriptionsfaktorer. Helix-turn-helix: Beta-hårnål: Strukturell linjering är en viktig metod för ...
Transkriptionsfaktorer delas in i generella eller basala transkriptionsfaktorer som är transkriptionsfaktorer som alltid krävs ... Det finns två mekanistiska klasser av transkriptionsfaktorer. *Generella transkriptionsfaktorer - transkriptionsfaktorer som ... Generella transkriptionsfaktorer[redigera , redigera wikitext]. Generella transkriptionsfaktorer (GTF) är ... 0.4 Klass: E1A-liknande transkriptionsfaktorer. 0.5 Klass: AP2/EREBP-relaterade transkriptionsfaktorer. 0.5.1 Familj: AP2. 0.5. ...
... är en reglerad process, som startas med hjälp av transkriptionsfaktorer. Geners aktivitet kan styras på flera nivåer ...
Där fungerar de som stimulerande transkriptionsfaktorer när de binds till sina mottagare. När dessa mottagare inte kan binda ...
Dessa genfunktioner utförs av transkriptionsfaktorer som reglerar genuttrycket i varje typ av blomorgan. ...
MAPK i sin tur fosforylerar en mängd olika målproteiner, exempelvis transkriptionsfaktorer såsom ERK. Varje enzym i kedjan ... som i sin tur bland annat påverkar transkriptionsfaktorer. MAPK/ERK-vägen aktiveras bland annat av cytokinreceptorer med ...
NF-KB är involverad i reglering av cellulära svar och tillhör kategorin "snabbverkande" primära transkriptionsfaktorer. Deras ...
... är en grupp av gener som kodar en familj av transkriptionsfaktorer i högre eukaryoter. De är delaktiga i reglering av ...
Transkriptionsfaktorer är genprodukter från reglerande gener. En liten del av en organisms gener används under utvecklingen för ... Transkriptionsfaktorer är en viktig genprodukt från "verktygslådans" gener. "Verktygslådegenerna" upptäcktes först hos ... Dessutom finns det speciella proteiner så kallade transkriptionsfaktorer vilka binder till enhancer och kontrollerar därmed ...
Detta gör att transkriptionsfaktorer kan binda in och aktivera transkriptionen av gener inom området som blottats. ...
De reglerar även olika transkriptionsfaktorer, samt underhåller telomererna. En stor grup av snRNA-molekylerna är så kallade ...
Dessa kallas också för allmänna eller generella transkriptionsfaktorer. Preinitieringskomplexet hjälper till att: Positionera ... Det transkriptionella preinitieringskomplexet består normalt av sex generella transkriptionsfaktorer: TFIIA - hjälper TBP att ...
Aktivatorer - binder till mediatorkomplexet eller generella transkriptionsfaktorer och för dessa närmare promotorsekvensen, ...
... en är ett konserverat DNA-sekvenselement som återfinns i en genfamilj som kodar för transkriptionsfaktorer, MADS- ...
Samtidigt kommer CLK:CYC att öka cellens uttryck av andra transkriptionsfaktorer, som i sin tur ökar uttrycket av CLK. Ökad ...
Från olika studier är det känt att fosforyleringen av transkriptionsfaktorer med forkhead-struktur kan vara en viktig mekanism ...
... som fungerar som transkriptionsfaktorer. JAK kan även aktivera alla signaltransduktionsvägar associerade med ...
I denna fas leder kalciumet till en ökning av transkriptionsfaktorer vilket i sin tur leder till ett ökat genuttryck och ...
... är att reglera transkriptionsfrekvensen av olika gener genom att föra ihop de aktiverande transkriptionsfaktorer som är bundna ...
immediate-early genes eller early response genes). Dessa snabbverkande gener i sin tur uttrycker nya transkriptionsfaktorer, ...
Vissa proteiner fungerar som transkriptionsfaktorer, som styr vilka gener som skall uttryckas av cellen. Vissa proteiner ...
Vissa proteiner fungerar dock bara för att aktivera andra gener och det är dessa så kallade transkriptionsfaktorer som är ...
Både alfa- och betaformen är transkriptionsfaktorer som reglerar östrogenets signaler, samt är relevanta vid östrogenberoende ...
... vilka bildar dimerer som kan gå in i cellkärnan och fungera som transkriptionsfaktorer. JAK står för Januskinas, medan STAT ...
Transkriptionsfaktorer är reglerande proteiner som binder till tidiga delar av den DNA-del-sekvens som utgör genen. ...
... ändrar cellens genuttryck genom att fungera som transkriptionsfaktorer för DNA. Det ändrade genuttrycket får cellerna att ...
Det krävs även andra molekyler för att det ska kunna binda in på rätt ställe (till exempel olika transkriptionsfaktorer). Sedan ...