Transkriptionsfaktorer, som styr genuttrycket. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga ...
Detta motiv förekommer i transkriptionsfaktorer. Helix-turn-helix: Beta-hårnål: Strukturell linjering är en viktig metod för ...
Transkriptionsfaktorer är genprodukter från reglerande gener. En liten del av en organisms gener används under utvecklingen för ... Transkriptionsfaktorer är en viktig genprodukt från "verktygslådans" gener. "Verktygslådegenerna" upptäcktes först hos ... Dessutom finns det speciella proteiner så kallade transkriptionsfaktorer vilka binder till enhancer och kontrollerar därmed ...
De reglerar även olika transkriptionsfaktorer, samt underhåller telomererna. En stor grup av snRNA-molekylerna är så kallade ...
Dessa kallas också för allmänna eller generella transkriptionsfaktorer. Preinitieringskomplexet hjälper till att: Positionera ... Det transkriptionella preinitieringskomplexet består normalt av sex generella transkriptionsfaktorer: TFIIA - hjälper TBP att ...
... är en reglerad process, som startas med hjälp av transkriptionsfaktorer. Geners aktivitet kan styras på flera nivåer ...
Där fungerar de som stimulerande transkriptionsfaktorer när de binds till sina mottagare. När dessa mottagare inte kan binda ...
MAPK i sin tur fosforylerar en mängd olika målproteiner, exempelvis transkriptionsfaktorer såsom ERK. Varje enzym i kedjan ... som i sin tur bland annat påverkar transkriptionsfaktorer. MAPK/ERK-vägen aktiveras bland annat av cytokinreceptorer med ...
Dessa genfunktioner utförs av transkriptionsfaktorer som reglerar genuttrycket i varje typ av blomorgan. Blomställning ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
immediate-early genes eller early response genes). Dessa snabbverkande gener i sin tur uttrycker nya transkriptionsfaktorer, ...
Vissa proteiner fungerar som transkriptionsfaktorer, som styr vilka gener som skall uttryckas av cellen. Vissa proteiner ...
... är en grupp av gener som kodar en familj av transkriptionsfaktorer i högre eukaryoter. De är delaktiga i reglering av ...
Både alfa- och betaformen är transkriptionsfaktorer som reglerar östrogenets signaler, samt är relevanta vid östrogenberoende ...
Detta gör att transkriptionsfaktorer kan binda in och aktivera transkriptionen av gener inom området som blottats. ...
Transkriptionsfaktorer delas in i generella eller basala transkriptionsfaktorer som är transkriptionsfaktorer som alltid krävs ... Det finns två mekanistiska klasser av transkriptionsfaktorer. Generella transkriptionsfaktorer - transkriptionsfaktorer som ... C/EBP-liknande transkriptionsfaktorer 1.1.4 Familj: bZIP / PAR 1.1.5 Familj: Plant G-boxbindande transkriptionsfaktorer 1.1.6 ... Generella transkriptionsfaktorer (GTF) är transkriptionsfaktorer som alltid behövs för att transkriptionen av en gen skall ...
Transkriptionsfaktorer är reglerande proteiner som binder till tidiga delar av den DNA-del-sekvens som utgör genen. ...
Aktivatorer - binder till mediatorkomplexet eller generella transkriptionsfaktorer och för dessa närmare promotorsekvensen, ...
... en är ett konserverat DNA-sekvenselement som återfinns i en genfamilj som kodar för transkriptionsfaktorer, MADS- ...
... ändrar cellens genuttryck genom att fungera som transkriptionsfaktorer för DNA. Det ändrade genuttrycket får cellerna att ...
Samtidigt kommer CLK:CYC att öka cellens uttryck av andra transkriptionsfaktorer, som i sin tur ökar uttrycket av CLK. Ökad ...
Det krävs även andra molekyler för att det ska kunna binda in på rätt ställe (till exempel olika transkriptionsfaktorer). Sedan ...
Från olika studier är det känt att fosforyleringen av transkriptionsfaktorer med forkhead-struktur kan vara en viktig mekanism ...
... som fungerar som transkriptionsfaktorer. JAK kan även aktivera alla signaltransduktionsvägar associerade med ...
Specifika transkriptionsfaktorer rekryterar mediatorkomplexet samt de generella transkriptionsfaktorerna dit TBP, RNA-polymeras ...