Ett exempel är transferrin. Globulinet har en mycket stor roll i immunförsvaret, t.ex. så togs det s.k. "gammaglobulinet" från ...
... (serum carbohydrate deficient transferrin), är ett sätt att undersöka om en patient under en längre tid har haft en hög ... Alkoholintag påverkar glykosyleringen av transferrin i levern och ett förhållande mellan olika transferrinmolekyler är vad som ...
Måttet, som uttrycks i procent, anger hur stor del järntransportproteinet transferrin i blodet som är mättad med järn. Höga ...
Järnmättnad - lågt Ferritin - lågt Serumjärn - lågt Transferrin - högt TIBC - högt Järnbristanemi Zinkförgiftning ^ Contreras, ...
Järnstatus kontrolleras med blodprov och visar följande mönster: Ferritin - lågt Serumjärn och järnmättnad - lågt Transferrin ...
... är ett transportglobulin som bildar komplex med och transporterar järn i blodplasman. Järn transporteras bl.a. ... Koncentrationen av transferrin i blodet är förhöjd vid järnbrist (anemi) men fler tester måste göras tillsammans med ... transferrinbestämning eftersom koncentrationen av transferrin påverkas av många olika faktorer. Högt transferrinvärde beror ... P-S-Transferrin II". Ängelholms sjukhus, avdelningen för klinisk kemi. Arkiverad från originalet den 19 april 2005. https:// ...
Hormoner Transferrin som transporterar järn till benmärgen; detta behövs för nybildning av röda blodkroppar Enligt Hippokrates ...
... (även faktor I eller faktor Ia) är ett protein som kan bildas från lösligt fibrinogen i blodet vid blodets koagulation till exempel efter en sårskada. Vid koagulationen sätts en reaktion igång som med hjälp av ett antal koagulationsfaktorer leder till att förstadiet fibrinogen omvandlas till ett slags nätverk av trådar, fibrin. I nätverket kan sedan blodplättar och röda blodkroppar fastna, vilket leder till att såret slutar blöda. Fibrin medverkar även vid bildning av blodproppar. Fibrinogen är en del av tillsatsen köttklister.[1] ...
... eller apoferritin innehållande järn, är ett intracellulärt protein som utgör kroppens normala deponeringsform för järn. Ferritinmätningar utförs vanligtvis för bedömning av en patients järndepåer i kroppen, till exempel hos blodgivare, hemokromatos, okomplicerad tidig graviditet med flera. Mätning av koncentrationen av ferritin i plasma kan även ge värdefull information vid vissa tumörsjukdomar samt leverskador. Ferritin finns rikligt i hepatocyterna samt makrocyterna i lever, mjälte och benmärg. .mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid;width:100%;margin:auto;clear:both;font-size:88%;text-align:center;padding:1px}.mw-parser-output table.navbox+table.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox-title,.mw-parser-output .navbox-abovebelow,.mw-parser-output table.navbox th{text-align:center;padding-left:1em;padding-right:1em}.mw-parser-output .navbox-thlinkcolor .navbox-title a{color:inherit}.mw-parser-output .nowraplinks a,.mw-parser-output .nowraplinks ...