EC 2 Transferaser: överför funktionella grupper (exempelvis metyl- eller fosfatgrupper). *EC 3 Hydrolaser: katalyserar hydrolys ...
EC 2 Transferaser: overfører en funksjonell gruppe (f.eks. en metyl- eller fosfatgruppe) ...
Klasserna är: EC 1: Oxidoreduktaser (katalyserar redoxreaktioner). EC 2: Transferaser (transporterar funktionella grupper ...
Egentligen överförs fosfatgruppen från en molekyl ATP, därför tillhör proteinkinaser enzymklassen transferaser.) Särskilt ...
... är klassificerade som EC 2 enligt EC. Transferaser är uppdelade i nio undergrupper: EC 2.1 innehåller enzymer som ... Transferaser är en enzymklass vars specifika funktion är att överföra funktionella grupper mellan donator och acceptor. ...