Genom transfektion och transformation överförs vektorn till celler eller bakterier. Då bakterierna haft möjligheten att ta upp ...
Transfektion (överföring) För att få in vektorn i cellen eller bakterien finns det olika tekniker. En teknik är elektroporering ...
Elektroporering är därför en av nyckelmetoderna för transfektion och transformation. Det har till och med framförts teorier om ...
Att föra in DNA i eukaryota celler, såsom djurceller, kallas transfektion och kan ske med hjälp av exempelvis ...
... är en mycket vanlig metod inom molekylärbiologin som går ut på att man introducerar främmande genetiskt material ... Lipofectamin är en populär metod men långt ifrån den enda för att åstadkomma transfektion. Alternativ existerar, såsom ... Det finns olika tillvägagångssätt för att åstadkomma transfektion, där olika metoder har olika effektivitet samt toxicitet för ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Transfektion&oldid=38462818" ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...