... transaminaser) EC 2.7 innehåller enzymer som transfererar fosforgrupper (fosfotransferaser, som polymeras och kinas) EC 2.8 ...
... är enzymer i blodet som analyseras för att detektera en leverskada. Transaminaserna benämns oftast ASAT ( ...
ASAT och ALAT kallas tillsammans aminotransferaser eller transaminaser. Med en isolerad stegring av något eller några av dessa ...