Efter PT-bindning till en cellmembranreceptor tas den upp i en endosom, varefter den genomgår retrograd transport till trans- ... a b] "Pertussis toxin and target eukaryotic cells: binding, entry, and activation". FASEB J. 6 (9): sid. 2684-90. June 1992. ... Genetics and Evolution 12 (2): sid. 492-495. doi:10.1016/j.meegid.2012.01.001. PMID 22293463. https://linkinghub.elsevier.com/ ...