En operation där ett hål görs i luftstrupen kallas för trakeotomi. En sådan underlättar till exempel att medvetandesänkta ...
En koniotomi är en tillfällig lösning och åtföljs därför ofta av en trakeotomi. Orsaker till det akuta luftvägshindret kan vara ... är möjligt att vänta den extra tid det tar att genomföra en trakeotomi. ...
Trakeotomi innebär en öppning av luftstrupen direkt på halsen. En trakeotomi avhjälper bara andningshindret om det sitter i de ... Skulle luftvägsstoppet bli allvarligt eller livshotande måste luftvägen säkras genom intubering eller trakeotomi. ...
Joe försöker begå självmord genom kvävning, men han får ett trakeotomi-rör inopererat som han varken kan ta bort eller ...
Hon led då av emfysem och var tvungen att genomgå en trakeotomi. Hon försattes i koma, vilken hon vaknade upp ur först fem ...
I mycket akuta situationer där intubation misslyckats kan det bli aktuellt med (nöd)trakeotomi. Endotrachealtub Kapnograf ...
I allvarliga fall kan det bli nödvändigt att snabbt säkra luftvägen genom intubering eller trakeotomi. Det är också möjligt att ...
Luftvägshantering intubation och trakeotomi ur Intensivvård Larsson, A. & Rubertsson, S. (red) Liber, 2005 Blomqvist, H. ...
... trakeotomi. Detta sker framför allt vid cancer i struphuvudet och kallas laryngektomi.. ...
Själva andningsröret vid en trakeotomi kallas inom sjukvården för track. Trakeotomi ska inte förväxlas med laryngektomi, då en ... Trakeotomi är ett kirurgiskt ingrepp där en öppning in till luftstrupen görs i halsen strax nedanför struphuvudet för att ... Trakeotomi betyder "att dela (skära i) trakea (luftstrupen)". Det är alltså benämningen på själva ingreppet. Hålet som skapas ... Trakeotomi utförs under narkos. I mycket akuta situationer kan den enklare och snabbare proceduren koniotomi utföras istället. ...
... åtgärdas med trakeotomi. I slutet av mars drabbades han så av en elakartad urinvägsinfektion, vilket ledde till livshotande ...
... dessutom hans framgångsrika plastiska operationer och hans införande av trakeotomi som operationsmetod vid difteri, vilket i ...
Strahm överlevde mot alla odds fällan genom att ge sig en bristfällig trakeotomi med en kulspetspenna, och fördes ut ur ...