Hålet som skapas kallas trakeostomi, av ordet stoma, 'öppning'. Nödtrakeotomi kallas det när ingreppet görs akut i ett ...