Ingredienser, toxikologi, och miljöaspekter[redigera , redigera wikitext]. Det organiska lösningsmedlet 1,1,1-Trikloretan ...
Toxikologi[redigera , redigera wikitext]. Detta avsnitt är en sammanfattning av Alkoholdryck och Alkoholkonsumtion och hälsa ...
... biokemi och toxikologi; morfologi, histologi; genetik och beteende. Environmental Entolomology - Denna tidskrift behandlar ...
Toxikologi (Agada-tantram). *Förebyggande av sjukdomar, förbättring av immunitet och föryngring (Rasayana) ...
Toxikologi i kemiskt perpektiv kap. "Karlboxylsyror". Liber Hermods, 1983. .mw-parser-output table.navbox{border:#aaa 1px solid ...
Toxikologi i kemiskt perpektiv kap. "Karlboxylsyror". Liber Hermods, 1983.. ...
Toxikologi i kemiskt perpektiv kap. "Karlboxylsyror". ^ Läkemedelsboken 2011-2012, s62, [1] Bo Birgersson, Olov Sterner, Erik ... Toxikologi i kemiskt perpektiv kap. "Karlboxylsyror". Liber Hermods, 1983. ISBN 91-23-92593-0 Läkemedelsboken 2011-2012, s62, [ ...
Bo Birgersson, Olov Sterner, Erik Zimerson (1995). Kemiska hälsorisker: toxikologi i kemiskt perspektiv. Malmö: Liber Hermods. ...
Hon har författat skrifter i toxikologi och yrkesmedicin. Kolmodin-Hedman, Birgitta Ch i Vem är det 1993. ...
Läran om gifter och deras verkan kallas toxikologi. I Sverige dör omkring 900 personer per år på grund av förgiftning, de ...
Lite är känt om dess farmakologi och toxikologi. Det har rapporterats att Mefedron har sålts på svarta marknaden som en ...
identifiering av vapen rättsmedicin toxikologi brandtekniker rättsantropologi bildbehandling - inkl. kontroll av ...
Panariti har erhållit akademiska examina såsom professor i toxikologi. Panariti inledde sin karriär som forskare vid ...
Husemann var professor i farmakologi och toxikologi i Göttingen. Han utgav, dels tillsammans med sin kusin August Husemann, ...
... , född 1950, är en svensk forskare i toxikologi. Toftgård studerade matematik och kemi vid Göteborgs universitet ... och gick därefter vidare till forskarutbildning vid Karolinska Institutet, där han 1982 disputerade i toxikologi. 1992 blev han ...
Ett centralt begrepp i toxikologi är att toxicitet är dosberoende. Även ämnen som i grunden inte ses som giftiga kan i mycket ...
... tandtekniker och toxikologi. Institutionen för biovetenskaper och näringslära Institutionen för cell- och molekylärbiologi ...
Toxikologi i kemiskt perpektiv kap. "Karlboxylsyror". Liber Hermods, 1983. ^ David W. Roubik (2006). "Stingless bee nesting ...
Inom ämnena farmakologi och toxikologi pratar man om två olika typer av dos-responskurvor: 1. Graderad dos-responskurva 2. ...
... toxikologi i kemiskt perspektiv (2., [rev.] uppl.). Malmö: Liber Hermod. Libris 7223827. ISBN 91-23-01731-7 ...
Han var 1971-1984 professor i rättsmedicin och var 1984-2003 professor i toxikologi vid Karolinska Institutet. Han blev 1989 ...
Han blev docent i farmakologi 1971 samt i toxikologi och farmakokinetik 1983. Han var professor i toxikologi och farmakokinetik ... Han har författat skrifter inom farmakologi, toxikologi och miljöhälsa. Tuomisto är mest känd för sina pionjärinsatser inom ...
Biokemi Ekologi Toxikologi Denna kemirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra ...
Neuvonens vetenskapliga arbeten rör klinisk farmakologi, farmakokinetik, toxikologi och läkemedelsinteraktioner. Tom Pettersson ...
År 1865 förordnades han att vid Kristiania universitet föreläsa farmakologi, toxikologi och hygien samt utnämndes 1867 till ...
Svensk förening för riskvetenskap Ekologi Miljögifter Toxikologi Riskkollegiet. ...
1964 extra ordinarie professor i toxikologi vid Medicinska forskningsrådet och var professor i toxikologi 1979-1983 vid ... Bo Roland Holmstedt, född 24 maj 1918 i Karlskrona, död 9 januari 2002, var en svensk läkare och forskare inom toxikologi. Bo ...
Han upptäckte 1886 fluor, blev samma år professor i toxikologi vid École de pharmacie och 1899 professor i mineralkemi vid ...
Han har författat skrifter i alkohol- och narkotikaforskning, analytisk kemi, toxikologi och socialmedicin. Rydberg, Ulf S i ...