Överdoser av amisulprid har kopplats till torsades de pointes. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från ... "Amisulpride deliberate self-poisoning causing severe cardiac toxicity including QT prolongation and torsades de pointes". Med J ...
Förmaksflimmer Förmaksfladder Ventrikulära extraslag (VES) Ventrikeltakykardi (VT) Torsades de pointes Ventrikelflimmer (VF) - ...
Torsade de pointes är en ovanlig och allvarlig form av VT. Torsades de pointes orsakas vanligen av antiarytmiläkemedel som ... Torsades de pointes, även torsade de pointes, är en speciell variant av ventrikeltakykardi (VT), en form av hjärtarytmi. ...
Torsades de pointes. *Ventrikelflimmer (VF) - vid VF (hjärtstopp) pumpar inte hjärtat något blod, och den elektriska ...
Kammartakykardi (Torsades de pointes). Flimmer/fladder. Förmaksflimmer · Förmaksfladder · Ventrikelflimmer. Prematurslag. ...