Tioxantener, Klororganiska föreningar, Alkoholer). ...
Tioxantener såsom flupentixol och zuklopentixol syntetiserades också under år 1958. Olanzapin, quetiapin, sertindol, risperidon ... Tioxantener: Klorprotixen (Truxal) Flupentixol (Fluanxol) Klopentixol (Sordinol, avregistrerades 1983) Zuklopentixol ( ...
Information från FASS (Fluororganiska föreningar, Piperaziner, Typiska antipsykotika, Tioxantener, Antidepressiva läkemedel). ...
Tioxantener är en annan grupp neuroleptika, som är kemiskt närbesläktade med fentiazinerna. Till denna grupp hör till exempel ...
... , syntetiserad år 1958 i Danmark av Lundbeck som en del av "Tioxantengruppen". Det som uttryckt Tioxantener vid ...
Tioxantener, Sulfonamider). ...